Unable là gì

  -  
New leaders were selected, but were unable khổng lồ khuyễn mãi giảm giá with Thrasybulus, và were forced to lớn send lớn Sparta for help.

Bạn đang xem: Unable là gì


Những lãnh đạo new được thai lên, tuy nhiên không chống chọi được cùng với Thrasybulus, với buộc phải cầu cứu giúp Sparta.
YouTube cannot grant you these rights and we are unable khổng lồ assist creators in finding & contacting the parties who may be able to grant them lớn you.
YouTube ko thể cung cấp các quyền này cho bạn cùng chúng tôi ko thể cung ứng fan trí tuệ sáng tạo trong việc tìm cùng contact cùng với những bên có thể cung cấp các quyền kia cho bạn.
Even the most organized women report that pregnancy somehow makes them forgetful , clumsy , and unable khổng lồ concentrate .
Thậm chí là các đàn bà tất cả trật từ bỏ tốt nhất cũng cho thấy thêm là thai nghén khiến cho họ lamg giảm bớt trí nhớ , lề mề về , với không thể tập trung được .
In the U.S. alone, there are 2.5 million Americans who are unable to lớn speak, & many of whom use computerized devices to communicate.
Tính riêng biệt làm việc Mỹ, có tầm khoảng 2,5 triệu con người không thể nói, cùng đa số người trong các chúng ta áp dụng các vật dụng laptop nhằm tiếp xúc.
Unable to lớn construct new capital ships until 1931, nhật bản resorted to upgrading battleships & battlecruisers.
Vì không thể chế tạo tàu chiến nòng cốt mới cho tới tận năm 1931, Nhật Bản đưa ra quyết định đến nâng cấp các cái thiết giáp hạm cùng tàu chiến-tuần dương cũ hơn.
King argues it is not enough to know someone else"s interests better than the person; autonomy should only be infringed if a person is unable lớn know their own interests on a particular matter.
King nhận định rằng không được để biết tác dụng của tín đồ khác giỏi rộng tín đồ đó; quyền từ bỏ chủ nên làm bị xâm phạm ví như một người không thể biết tác dụng riêng biệt của họ về một vấn đề ví dụ.
As they happened lớn be directly involved in the murder of Richardson for the former, & the attacks on foreign shipping in Shimonoseki for the latter, and as the Bakufu declared itself unable lớn placate them, Allied forces decided lớn mount direct military expeditions.
Vì chúng ta có thể sẽ hệ trọng thẳng vào cuộc tiến công những nhỏ tàu nước ngoài sống Shimonoseki trước đây, và sau đây là vụ sát hại Richardson, với Mạc phủ cũng tulặng bố rằng không thể tự minc xoa nhẹ chúng ta được, quân đồng minh ra quyết định triển khai một cuộc viễn chinch quân sự chiến lược trực tiếp.
George asked Lord Bath and Carteret khổng lồ khung an administration, but after less than 48 hours they returned the seals of office, unable lớn secure sufficient parliamentary support.
George hỏi chủ kiến của Bá tước đoạt Bath với Carteret về Việc lập chính phủ nước nhà new, mà lại sau gần đầy 48 giờ đồng hồ họ phải đưa Pelmê man trngơi nghỉ về vì ko thể chọn ra được một quốc hội bắt đầu.

Xem thêm: Tải Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Việt Hóa Full Crack


The Allies considered dispatching an anti-submarine patrol in response lớn the 29 May fix, but were unable to lớn vày so as all anti-submarine craft were already committed to lớn protecting a northbound troop convoy.
Quân Đồng Minc sẽ phái những tàu phòng tàu lặn đi tuần tra nhằm đáp lại lời cảnh báo vào trong ngày 29 mon 5, tuy nhiên họ ko thể kêu gọi được toàn thể tàu chống tàu lặn bởi bọn chúng đã được ĐK đảm bảo đến binh đoàn di chuyển bên trên phía Bắc.
Krebs was discharged from the Navy in 1946 và was unable to immediately return lớn hospital work; he was advised to study basic science instead.
Krebs xuất ngũ năm 1946 cùng không thể trở về thao tác ngay lập tức sống cơ sở y tế, cần ông được khuyên phải phân tích kỹ thuật cơ bạn dạng thay thế sửa chữa.
Pro-G agreed, and did not enjoy the naval side of the game at all, complaining that "...it"s often near impossible lớn doông chồng on dry l&.", and that "numerous boats in your fleet...complicate things further, with the path finding AI seemingly unable to lớn navigate around other boats in anything but huge stretches of open water."
Pro- G đồng ý, với dường như không tận thưởng về phương diện thủy quân của game ở tất cả, than vãn rằng "... nó hay gần như là không thể tới được vũng cạn với đậu bên trên khu đất khô", và "những tàu thuyền trong hạm chiến của chúng ta... phần nhiều trang bị phức hợp hơn, với kĩ năng tìm tìm mặt đường của AI có lẽ ko thể dịch rời bao bọc tàu thuyền khác trong bất cứ điều gì, nlỗi mtại một phía khác để chạy thoát chằng hạn".
You can’t come lớn an understanding of spiritual truth with instruments that are unable khổng lồ detect it.
Các anh mẹ chẳng thể có được một sự đọc biết về lẽ thiệt nằm trong linc cùng với các khí cụ ko thể phạt hiện ra điều đó.
(Isaiah 8:18; Hebrews 2:13) Throughout the world the cries of oppressed people can be heard, but by & large, human governments are unable lớn help them.
(Ê-không nên 8:18; Hê-bơ-rơ 2:13) Trên mọi nhân loại, tín đồ ta rất có thể nghe thấy giờ kêu la của rất nhiều người bị đối xử bạo ngược, tuy thế nói phổ biến, các cơ quan ban ngành loại fan không tất cả khả năng góp bọn họ.
When the Mamluks of Egypt managed to lớn inflict one of history"s more significant defeats on the Mongols at the Battle of Ain Jalut in 1260, Hulagu Khan, one of Genghis Khan"s grandsons by his son Tolui, who had sacked Baghdad in 1258, was unable to lớn avenge that defeat when Berke Khan, his cousin, (who had converted to Islam) attacked hyên ổn in the Transcaucasus to lớn aid the cause of Islam, and Mongol battled Mongol for the first time.
lúc những người dân Mamluk Ai Cập giáng cho tất cả những người Mông Cổ một trong những thua cuộc đáng chú ý tuyệt nhất ở trận Ain Jalut năm 1260, hãn Húc Liệt Ngột (Hulegu Khan), một giữa những cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, đàn ông của Đà Lôi, người đang cướp phá Baghdad năm 1258, đã không thể trả thù thua cuộc đó vì chưng bạn bạn bè bọn họ của ông là Biệt Nhi Ca Hãn (sẽ cải thanh lịch Hồi giáo), đang tấn công ông sống Ngoại Kavkaz nhằm giúp đỡ Hồi giáo, với đấy là lần trước tiên fan Mông Cổ đánh người Mông Cổ.
Battle of North Anmãng cầu (23 – 26 May) – Lee outmaneuvers Grant, but because of illness, he is unable khổng lồ capitalize.
Trận Bắc Anmãng cầu - 23 tháng 5–26 tháng 5 - Lee bày cha giải pháp gạt gẫm được Grant, mà lại ông bệnh tật không tận dụng tiến công rấn được.
Janabi observes that those who advocate evolution “have developed and abandoned many erroneous theories over the years & scientists have sầu so far been unable to agree on any one theory.”
Janabi dìm xét rằng đông đảo chủ nhân trương thuyết tiến hóa “đã knhì triển và hủy vứt tương đối nhiều thuyết sai lạc trải qua không ít năm với tới nay những nhà khoa học vẫn chưa thể như thế nào đồng ý về một thuyết cố định nào”.
23: The British "Home Guard" is officially established, drawing on elderly men và those considered unable khổng lồ serve in the regular armed forces.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Thần Tài Dtcl, Chơi Thần Tài Dtcl 4


23: Vệ Quốc Quân Anh (trang chủ Guard) thừa nhận được Thành lập và hoạt động, si mê đàn ông bự tuổi và những người dân được xem là không thể ship hàng trong các lực lượng vũ trang chính quy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M