TRANSACTION EXPOSURE LÀ GÌ

  -  

Rủi ro ghi sổ là rủi ro xảy ra khi các report và tổng vừa lòng các báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự thay đổi từ ngoại tệ sang đồng bản tệ. Rủi ro ro giao dịch thanh toán là xẩy ra do sự thay đổi giá trị của những hợp đồng định giá bởi ngoại tệ vì sự biến đổi của tỷ giá ân hận đoái.
Bạn đang xem: Transaction exposure là gì

*

Chương 3: rủi ro trong kinh doanh quốc tế 3.1. Khủng hoảng rủi ro hối đoái (Exchange Risk) 3.1.1. Đo lường khủng hoảng hối đoái (Alternative measures of foreign exchange exposure) 3.1.2. Phương pháp biến hóa đồng chi phí (Alternative currency translation methods) 3.1.3 Tuyên bố những tiêu chuẩn chỉnh tài chính kế toán số 52 (Statement of financial accounting standards No. 52)1 Chương 3: rủi ro trong kinh doanh quốc tế 3.1.4 đen thui ro giao dịch thanh toán (Transaction exposure) 3.1.5 chiến lược bảo hiểm (Hedging strategy) 3.1.6 làm chủ rủi ro biến đổi (Managing translation exposure) 3.1.7 cai quản rủi ro thanh toán giao dịch (managing transaction exposure)2 Chương 3: khủng hoảng trong marketing quốc tế 3.2 rủi ro quốc gia 3.2.1 Đo lường rủi ro chính trị (measurement of political risk) 3.2.2 những nhân tố kinh tế tài chính và chính trị (Economic và political factors) 3.2.3 xui xẻo ro đất nước do các chuyển động ngân mặt hàng quốc tế3 3.1 khủng hoảng rủi ro hối đoái 3.1.1 Đo lường rủi ro hối đoái tất cả 3 loại khủng hoảng rủi ro hối đoái a. Rủi ro ghi sổ (Accounting/translation a1. Exposure) Đây là khủng hoảng xảy ra khi các report và tổng vừa lòng các report tài chính yên cầu phải gồm sự chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng bản tệ.4 tất cả 3 loại khủng hoảng rủi ro hối đoái a. A2. đen thui ro giao dịch thanh toán (Transaction Exposure): xảy ra do sự thay đổi giá trị của các hợp đồng định giá bằng ngoại tệ vì chưng sự thay đổi của tỷ giá hối đoái.5 gồm 3 loại khủng hoảng hối đoái a. A3. Không may ro hoạt động (Operating Exposure) ngày càng tăng do tỷ giá hối đoái chuyển đổi làm biến hóa giá trị của các khoản thu nhập và túi tiền trong tương lai.6 gồm 3 loại khủng hoảng hối đoái a. Rủ ro kinh tế (Economic Exposure) = đen thui ro thanh toán giao dịch + rủi ro hoạt động7 Ví dụ: khủng hoảng giao dịch: Swiss Cruises, một doanh nghiệp Thụy  Sỹ, phân phối hàng, định giá bằng USD.  rủi ro khủng hoảng hoạt động: Swiss Cruises có 50% thu nh ập bằng USD, 20% ngân sách chi tiêu bằng USD. => khủng hoảng rủi ro kinh tế: dòng vốn thuần trong t ương lai c ủa Swiss Cruises chịu tác động ảnh hưởng của quý giá của USD.  rủi ro khủng hoảng ghi sổ: Swiss Cruises bao gồm một khoản n ợ bằng USD tự một ngân hàng của Mỹ. Khoản nợ này được chuyển đổi sang CHF để ghi sổ.8 3.1.2 cách thức ghi sổ chi phí tệ phương thức ghi sổ  phương thức hiện tại và phi hiện tại (current/noncurrent methods)  Những thông tin tài khoản vãng lai sử dụng tỷ giá chỉ hiện hành để gửi đổi.  Những tài khoản thể hiện thu nhập thực hiện tỷ giá trung bình của mỗi thời kỳ.9 3.1.2 phương pháp ghi sổ phương pháp tiền tệ với phi chi phí tệ  (Monetary/Nonmonetary Method) khoản tiền tệ áp dụng tỷ giá Tài hiện tại hành. Đây là những tài khoản liên quan mang lại Tiền mặt. • Khoản nên trả. • Khoản bắt buộc thu.

Xem thêm: Tổng Quan Về Make Money Là Gì Trong Tiếng Việt? Meaning Of MoneyXem thêm: Mạng Thủy Hợp Với Mệnh Gì ? Nên Kết Hôn, Hợp Tác Làm Ăn Với Mệnh Nào?

• Nợ nhiều năm hạn. •10 3.1.2 cách thức ghi sổ chi phí tệ khoản phi chi phí tệ: áp dụng tỷ giá trong quá Tài • khứ. Những tài khoản này tương quan đến mặt hàng tồn kho.  sản cụ định.  Tài  Đầu tứ dài hạn thông tin tài khoản thể hiện nay thu nhập áp dụng tỷ giá bán trung bình • trong một giai đoạn.11 3.1.2 phương pháp ghi sổ chi phí tệ phương thức tạm thời (Temporal Method)  Tương tự phương thức tiền tệ/phi tiền tệ. • Sử dụng phương thức hiện tại mang đến hàng tồn • kho.12 3.1.2 cách thức ghi sổ chi phí tệ phương pháp tỷ giá bây giờ (Current Rate  Method): tất cả các report đều thực hiện tỷ giá chỉ hiện hành để gửi đổi.13 3.1.3 Tuyên bố các tiêu chuẩn tài chủ yếu kế toán số 52 (Statement of financial accounting standards No. 52) FASB số 52 được vận dụng từ 1981. • FASB ro đời vì chưng khi vận dụng FASB số 8, khả năng • sinh lợi đích thực thường bị ngụy trang bởi sự biến hóa của tỷ giá ăn năn đoái. Sự biến hóa của bảng phẳng phiu kế toán thực hiện • phương thức tỷ giá bán hiện hành.14 FASB số 52 a. Báo cáo thu nhập thực hiện tỷ giá chỉ trung • bình theo tỷ trọng của 1 thời kỳ hoặc Tỷ giá thực tiễn khi các khoản thu nhập hay túi tiền xảy • ra. Các khoản thu nhập hay thiệt hại đổi khác • Được ghi trong tài số vốn riêng lẻ trên bảng cân đối  kế toán.  Được biết như tài khoản điều chỉnh biến đổi tích lũy.15 FASB số 52 a. Điểm new của FASB No. 52: tiền tệ tính năng • cùng tiền tệ report (functional and reporting currency) Tiền tệ chức năng là chi phí tệ của môi trường kinh tế thuở đầu mà ở đó các chi nhánh thu và ngân sách tiền mặt. Tiền tệ report là chi phí tệ mà những công ty mẹ áp dụng để sẵn sàng các báo cáo tài chính.16 FASB số 52 a. Nếu hoạt động của chi nhánh là việc mở rộng trực tiếp của khách hàng mẹ thì chi phí tệ tác dụng sẽ là tiền vàng nước công ty mẹ. Ví dụ: Một bỏ ra nhánh của người sử dụng Hong Kong trên Mỹ buôn bán sản phẩm của công ty mẹ trên Mỹ.17 3.1.4 không may ro thanh toán giao dịch (Transaction exposure) đen đủi ro thanh toán giao dịch xảy ra khi nào a. Tự khi thỏa thuận hợp tác giao dịch cho đến thời điểm • thanh toán. Gia tăng do kỹ năng thu nhập hay thiệt hại về t ỷ • giá chỉ của giao dịch.18 3.1.4 rủi ro ro giao dịch b. Đo lường tiền tệ theo chi phí tệ • bởi sự chênh lệch giữa • Số chi phí trên hóa 1-1 được cố định theo hợp đồng bằng một đồng xu tiền cụ thể. Số tiền thanh toán cuối cùng theo tỷ giá chỉ hiện hành của một đồng xu tiền cụ thể.19 3.1.5 kế hoạch bảo hiểm (hedging strategy) chiến lược bảo hiểm là một chức năng của • những mục tiêu quản lý. Mục tiêu cơ phiên bản của bảo hiểm là giảm/triệt • tiêu sự dịch chuyển của thu nhập do sự biến hóa của tỷ giá.20