Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

  -  

Đối với các bạn sinch viên kế toán tuyệt kế toán thù đang đi làm việc biết được những thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế tân oán để giúp chúng ta hiểu hiểu được những tư liệu kế tân oán quốc tế với có thời cơ thao tác sống các công ty quốc tế nâng cao nút lương và chế độ của bản thân mình.Quý Khách sẽ xem: Tồn thời điểm đầu kỳ giờ anh là gì

Dưới đấy là tổng phù hợp hồ hết thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán đầy đủ nhất

Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán

1. Thuật ngữ giới thiệu về kế toán thù

Accounting: Kế toán

Accounting equation: Phương thơm trình kế toán

Users of accounting information: Đối tượng sử dụng báo cáo kế toán thù (Internal users: Đối tượng bên trong; External users: Đối tượng bên ngoài) học tập xuất nhập khẩu online

Asset: Tài sản

Liability: Nợ phải trả

Owner’s equity: Vốn công ty ssinh sống hữu

Revenue: Doanh thu

Expense: Chi phí

Income: Thu nhập

Short-term asset/Current asset: Tài sản nthêm hạn

Long-term asset/Non-current asset: Tài sản dài hạn

Current liability: Nợ nên trả thời gian ngắn khóa đào tạo năng lực mềm

Long-term debt: Nợ dài hạn

Profit: Lợi nhuận

Loss: Lỗ

Financial accounting: Kế toán thù tài chính

Managerial accounting: Kế toán thù quản lí trị

Accounting assumption: Giả định kế toán

Accounting principle: Nguyên tắc kế toán

Historical cost: Giá gốc học tập kế tân oán thuế tphcm

Accrual basis: Thương hiệu dồn tích

Consistency: Nhất quán

Going concern: Hoạt đụng liên tục

Matching: Phù hợp

Materiality: Trọng yếu

Prudence: Thận trọng

Economic entity: Đơn vị khiếp tế

Monetary unit: Đơn vị chi phí tệ

Accounting Period: Kỳ kế toán

Characteristics of accounting information: Điểm sáng của báo cáo kế toán

Honesty/Integrity: Trung thực học kế toán thù tổng đúng theo nơi đâu tốt

Neutrality/Objectivity: Khách quan

Completeness: Đầy đủ

Understandability: Dễ hiểu

Comparability: cũng có thể so sánh được

Timeliness: Kịp thời
Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

*

2. Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán về Báo cáo tài chính

Financial statement: Báo cáo tài chính

Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

Statement of Financial Performance/Profit và Loss Statement/Income Statement: Báo cáo tác dụng hoạt động tởm doanh

Statement of Cash Flows: Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ

Notes of financial statement: ttiết minc BCTA

Cash equivalents: các khoản tương đương tiền

Short-term investments: Các khoản chi tiêu ngắn hạn

Long-term investments: Các khoản chi tiêu lâu năm hạn

Other non-current assets: Tài sản lâu dài khác

Deferred expense/prepaid expense: Ngân sách trả trước

Advances to lớn employees: Các khoản trợ thời ứng

Advanced payments khổng lồ suppliers: Khoản trả trước tín đồ bán

Inventory: Hàng tồn kho

Other current assets: Tài sản ngắn hạn khác

Fixed assets: Tài sản vậy định

Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại lại

Investment and development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

Sales revenue: Doanh thu chào bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: giữ chuyển tiền tệ trường đoản cú chuyển động gớm doanh

Cash flows from investing activities: lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ chuyển động đầu tư

Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại lại

Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

Sales revenue: Doanh thu bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ từ bỏ hoạt động gớm doanh

Cash flows from investing activities: lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ tự vận động đầu tư

3.

Xem thêm: Trồng Cây Gì Nhanh Giàu Từ Nông Nghiệp Mới Nhất 2020, Làm Giàu Kinh Tế Bền Vững 2021


Xem thêm: Trở Chơi Game Oánh Mông Bạn Gái Trêu Đùa Những Cô Nàng Đáng Ghét


Tiếng anh chuyên ngành kế toán thù về tư liệu và triệu chứng khoán

Document: chứng từ

Value added tax invoice: hóa solo thuế giá trị gia tăng

Inventory/stocktaking: kiểm kê

Periodic inventory: kiểm kê định kỳ

Nonperiodic inventory: kiểm kê bất thường

Inventory of assets: kiểm kê tài sản

4. Thuật ngữ tiếng anh về thông tin tài khoản kế tân oán với sổ ghi

Account: tài khoản

Credit side: mặt có

Debit side: bên nợ

Credit balance: số dư Có

Debit balance: số dư nợ

Credit entry: ghi nợ

Debit entry: ghi có

Opening balance: Số dư đầu kỳ

Closing balance: Số dư cuối kỳ

Journal entry: định khoản kế toán

Double entry: ghi sổ kép

Detailed accounting: kế toán thù chi tiết

General accounting: kế toán thù tổng hợp

Transaction: nhiệm vụ phạt sinh

Chart of accounts: khối hệ thống tài khoản kế toán

5. Thuật ngữ giờ đồng hồ anh về kế toán thù kiểm toán

Cost of inventories: giá chỉ gốc của sản phẩm tồn kho

Market price: giá thị trường

Fair value: Giá trị hợp lý

Net realizable value: Giá trị thuần rất có thể thực hiện

Weighted-average (WA): Phương pháp bình quân gia quyền

Cumulative weighted average: Pmùi hương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước

Goods in transit: sản phẩm đi đường

Work in process (WIP): sản phẩm dở dang

Finished goods inventory: thành phẩm

Goods on consignment: hàng gửi đi bán

Raw materials: ngulặng thứ liệu

Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế

Depreciation expense: Ngân sách khấu hao

Carrying amount: quý giá còn lại

Straight-line method: Khấu hao đường thẳng

Accelerated method: Khấu hao giảm dần

Allowance for asphối impairment: dự trữ tổn định thất tài sản

Initial cost: quý hiếm ban đầu

Subsequent cost: Chi phí tạo nên sau ghi dìm ban đầu

Residual or salvage value: giá trị tkhô cứng lý (TSCĐ)

Perpetual inventory system: kế toán thù hàng tồn kho theo cách thức kê khai hay xuyên

Periodic inventory system: kế tân oán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

6. Thuật ngữ giờ anh kế toán thù cung cấp hàng

Manufacturing firm: doanh nghiệp sản xuất