THẾ SỰ LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "thế sự", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng onaga.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ thế sự, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ thế sự trong bộ từ điển Từ điển Tiếng onaga.vnệt

1. Vì thế sự onaga.vnệc được trót lọt.

Bạn đang xem: Thế sự là gì

2. Nhưng rồi thế sự cũng không buông tha ông.

3. Trong nhiều tình thế, sự sợ thậm chí còn có ích.

4. Họ thay thế sự thiếu kinh nghiệm bằng sự nhiệt tình".

5. Đúng thế, sự khôn khéo là nét tính đáng yêu chuộng.

6. Thay vì thế, sự đột biến thường làm các gen bị hư hại.

7. Vì thế, sự thờ phượng bao gồm onaga.vnệc phụng sự.—Xuất 3:12.

8. Vì thế sự không thể dự báo trước, tôi nghĩ là, vô cùng lớn.

9. Lý luận không bao giờ và không thể thay thế sự mặc khải được.

10. Bằng cách thay thế sự thù ghét bằng tình yêu thương bất vị kỷ.

11. Vì thế, sự phân hạch là một dạng của sự chuyển hoá căn bản.

12. Thế sự luôn đổi thay, ai là người ngươi nên yêu, ai không nên.

13. Vì thế sự tính toán là không gian giải được và mạng lưới giải được.

14. Vì thế, sự cần phải tỉnh thức nay là khẩn cấp hơn bao giờ hết.

15. Vì là tư duy thế sự nên cũng nhìn sâu vào tâm lý con người.

16. Đúng như mong đợi, năm 1914 đã chứng tỏ là khúc quanh của thế sự.

17. Đức tin đã thay thế sự hoài nghi và tôi thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

18. Vì thế sự phiên dịch từng chữ sẽ là: “Và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”.

19. Dù thế, sự sửa dạy của ngài luôn luôn yêu thương chứ không bao giờ cay nghiệt.

20. Thế sự xoay vần khi Kim Sư, lão đại của Sư Tử Bang, được triệu tập vào cung.

21. Thay vì thế, sự tự do này giải quyết tận cội rễ những vấn đề của loài người.

22. (Xa-cha-ri 8:16) Thật thế, sự thành thật là cơ sở để mối quan hệ phát triển.

23. Chính vì thế sự phục vụ trong vương quốc thì rất thiết yếu để luôn kiên trì chịu đựng.

24. Vì thế, sự trông cậy của tôi về một thế giới mới vẫn còn mạnh (Rô-ma 15:4).

Xem thêm: Bạn Không Nên Ăn Gì Khi Mang Thai? ? 8 Thực Phẩm Cấm Kỵ Cần Loại Bỏ

25. Thật thế, sự thù ghét giữa tôn giáo đã tăng thêm sự tàn khốc của các cuộc xung đột này.

26. (Thi-thiên 138:6) Thật thế, “sự người ta tôn-trọng là sự gớm-ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời”.

27. Thật thế, sự thờ Sa-tan không chỉ nằm trong phạm onaga.vn thờ phượng trắng trợn nêu đích danh hắn.

28. Vua Nê-bu-cát-nết-sa bị mất trí tạm thời, vì thế sự cai trị của ông bị gián đoạn.

29. Vì thế, sự sống lại nói lên tình yêu thương và lòng nhân từ bao la của Đức Giê-hô-va.

30. Vì thế sự thờ bò trở thành quốc giáo ở nước Y-sơ-ra-ên.—2 Sử-ký 11:13-15.

31. Chúng ta là động vật linh trưởng, bởi thế sự so sánh hợp lí là với những loài linh trưởng khác.

32. (Lu-ca 14:28). Đúng thế, sự khôn ngoan đòi hỏi chúng ta cứu xét dự án trước khi khởi công.

33. 2 Ngày nay cũng thế, sự sạch sẽ là một dấu hiệu đặc biệt của dân sự Đức Giê-hô-va.

34. Thật thế, sự bất lương đã trở nên thịnh hành giữa các nhân onaga.vnên chính quyền và trong giới thương gia.

35. Đúng thế, sự gièm pha đôi khi đưa đến những kết quả tích cực. (So sánh Phi-líp 1:12, 13).

36. Vì thế sự xuất hiện của thiên sứ không có tác dụng phi thường đối với ngài như đối với chúng ta.

37. Quả là một động cơ mạnh mẽ khiến chúng ta thay thế sự tham muốn vật chất bằng các giá trị thiêng liêng!

38. Vì thế sự dạy dỗ của Chúa Giê-su có tác động mạnh mẽ, làm phấn chấn tinh thần những người nghe ngài.

39. (Ma-thi-ơ 6:31-33) Tuy thế, sự thăng bằng cũng cần thiết trong onaga.vnệc hoàn thành những trách nhiệm thiêng liêng.

40. Vì thế, sự hiện diện cao ngất của nó chắc chắn khiến cho những con vật khác cảm thấy an toàn phần nào.

41. Cha của cậu nghiêm trang nói, tuy thế sự trầm tĩnh trong giọng nói của ông cũng làm cho Daonaga.vnd chú ý kỹ.

42. Cũng thế, sự yêu thương của Giê-su ngày nay thúc đẩy nhiều người sửa đổi rõ rệt trong đời sống của họ.

43. Vì thế, sự khôn ngoan bao hàm onaga.vnệc dè dặt trong lời nói do đã suy nghĩ kỹ để hành động sáng suốt.

44. Thay vì thế, sự vâng phục ấy đáng lý sẽ góp phần cho hạnh phúc của họ và cả gia đình nhân loại nữa.

45. Sự cai trị do Đức Chúa Trời thiết lập sắp thay thế sự cai trị tồi tệ của loài người trong nhiều thế kỷ.

46. Một người vợ ở Đức nhận xét: “Trong những trường hợp như thế, sự im lặng có thể làm tổn thương người hôn phối”.

47. Vì thế, “sự thương-khóc của Ha-đát-Rim-môn” có lẽ nói đến onaga.vnệc than khóc về cái chết của Giô-si-a.

48. 5 Như thế sự kiện vài chi tiết nào đó không được nói đến cốt là để thử xem trong lòng người ta có gì.

Xem thêm: Trò Chơi Chăm Sóc Mèo Cưng Cực Hay, Cute Kitty Care

49. Trong điều kiện tuân phục như thế, Sự Chuộc Tội có thể có hiệu quả và sự hối cải chân thành có thể xảy ra.

50. (Thi-thiên 1:1-3; Châm-ngôn 16:29) Đúng thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời che chở chúng ta tốt biết bao!