Stranded là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ onaga.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Stranded là gì

In speech errors case is usually stranded, suggesting that case is indeed part of the grammatical encoding process in speech production.
Nudging the calf towards the prey thành quả is more likely khổng lồ fit the definition of teaching than rescuing a stranded calf.
Instead, in just his second year of teaching, he found himself stranded in a place starkly lacking in comfort or charm.
When a gas gauge reads near-empty, it promotes metacognition about whether we still have sầu enough fuel lớn get trang chủ before we"re stranded.
Các quan điểm của các ví dụ không miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên onaga.vn onaga.vn hoặc của onaga.vn University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*

a special event at which people dance to traditional music, especially in Scotland và Ireland

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: To Break Away Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Break Away Trong Câu Tiếng Anh

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập onaga.vn English onaga.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bơm Bóng Bay Bơm Khí Gì Heli, Bơm Bong Bóng Bay Nên Sử Dụng Khí Heli Hay Hidro

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語