Service agreement là gì

  -  
Hợp đồng dịch vụ (tiếng Anh: Service contract) là một loại hợp đồng thông dụng trong thương mại. Theo đó các quyền và nghĩa vụ của các bên trong loại hợp đồng này cần được chú ý.

Bạn đang xem: Service agreement là gì

Bạn đang xem: Service agreement là gì

Hợp đồng dịch vụ

Khái niệm

Hợp đồng dịch vụ trong tiếng Anh gọi là:Service contract.

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; còn bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Đặc điểm

- Về hình thức, hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các hợp đồng dịch vụ mà pháp luật qui định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo qui định đó.

- Về giá của dịch vụ, trường hợp không có thỏa thuận về giá dịch vụ, không có thỏa thuận về về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kì chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ.

Thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lí, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

- Về thời hạn hoàn thành dịch vụ, thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bao gồm bất kì nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ.

Xem thêm: Cách Đá Pen New Engine 2016, Cách Bắt Penalty Trong Fifa Online 3 New Engine

Trường hợp sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, nếu khách hàng không phản đối thì bên cung ứng dịch vụ phải tiếp tục cung ứng theo nội dung đã thỏa thuận và phải bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trường hợp một dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

- Về thời hạn thanh toán, trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kì thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ

- Bên cung ứng dịch vu

+ Cung ứng dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận và theo qui định của Luật Thương mại

+ Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc.

+ Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ

+ Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có qui định.

- Khách hàng

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau:

+ Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng

+ Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn

+ Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp.

Xem thêm: Sinh Năm 1972 Mệnh Gì? Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Tý Nữ Mạng Sinh Năm 1972 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì

+ Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kì bên cung ứng dịch vụ nào.