Second in command là gì

  -  
Ali-beg was wounded and retreated with 3,500 casualties, while his second-in-command Šaban Ćehaja was killed.

Bạn đang xem: Second in command là gì


Ali-beg bị thương thơm cùng rút lui cùng với 3.500 thương vong, trong Khi secondaban Ćehaja đồ vật hai của ông bị giết.
Alexei Stukov was the vice admiral & second-in-command of the United Earth Directorate"s expeditionary force.
Alexei Stukov là phó đô đốc với chỉ huy thứ hai của Lực lượng viễn chinch của United Earth Directorate trong.
During this period, his second-in-command was a young Archibald Sinclair who later led the Liberal Party.
Giai đoạn này hỗ trợ chỉ huy của ông là Archibald Sinclair, một người trẻ tuổi cùng sau đây vẫn chỉ đạo Đảng Tự vị.
Amundsen concealed his intentions from everyone except his brother Leon & his second-in-command, Nilsen.
Amundsen ko tiết lộ mang lại ai biết về cthị trấn đổi khác kế hoạch quanh đó em trai ông, Leon và Thorvald Nilsen, chỉ huy tàu Fram.
That evening, 4 April 1944, Gillard và his terrible second-in-command Sirinelli toast each other in champagne.

Xem thêm: Sát Thủ Bóng Đêm Game Sát Thủ Bóng Tối, Sát Thủ Bóng Đêm: Stickman Shadow


Tối mồng 4 mon Tư năm 1944, Gillard và tên phú Sirinelli ghê gớm của y uống sâm banh chúc mừng.
In October 1792, Vancouver sent Lieutenant William Robert Broughton, his second-in-command, up the river.
Tháng 10 năm 1792, Vancouver phái đại úy hải quân William Robert Broughton, người chỉ đạo sản phẩm công nghệ hai sau ông, đi ngược lên loại sông.
British General Sir Harold Alexander acted as his second-in-command & as the 15th Army Group commander.
Rồi mang đến dịp Giô Sép thay đổi quan giai cấp bên trên khắp nước Ai Cập, đứng hàng đồ vật nhì quyền chỉ huy chỉ dưới Pha Ra Ôn.
In the process however, Mengsk abandons his second-in-command, Sarah Kerrigan, khổng lồ the Zerg on Tarsonis.
Trong quy trình này, mặc dù, Mengsk bỏ rơi chỉ đạo sản phẩm công nghệ hai của chính mình, Sarah Kerrigan mang lại Zerg trên Tarsonis.

Xem thêm: Garena Gold Membership Là Gì, Giới Thiệu Về Cổng Game Mạnh Nhất Đông Nam Á


Danh hiệu trong tương lai đã trường thọ từ thời kỳ Cộng hòa La Mã trong phương châm như một viên chỉ huy sản phẩm công nghệ hai của nhà độc tài La Mã.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M