Please be advised là gì

  -  

Danh từ bỏ của Advise là gì? Advise rất có thể chuyển thành bao nhiêu loại từ khác nhau? cùng onaga.vn khám phá về trường đoản cú Advise trong bài viết này nhé!


*
1. Khuyên nhủ bảo

Ex: I would strongly advise against going out on your own.

Bạn đang xem: Please be advised là gì

(Tôi đích thực khuyên các bạn không nên ra ngoài một mình).

2. Mang lại ai lời khuyên

Ex: The nurse will advise about getting out of bed, bathing, & diet.

(Y tá sẽ cho bạn lời khuyên nhủ về việc ra khỏi giường, tắm rửa rửa, và chế độ ăn uống).

3. (thương nghiệp) Báo mang lại biết

Ex: Please advise us of any change of address.

(Vui lòng thông tin cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi địa chỉ cửa hàng nào).

4. Hỏi ý kiến, xin lời khuyên

Ex: Can you advise me about diet after I was ill?

(Bạn có thể tư vấn đến tôi cơ chế ăn uống sau khoản thời gian khỏi bé được không?)

Danh trường đoản cú của Advise và biện pháp dùng

Advise là 1 trong động từ, theo lý lẽ chung để thành lập và hoạt động danh tự của Advise bạn phải thêm hậu tố danh tự phù hợp. Advise tất cả 4 danh từ liên quan gồm:


Danh từ

Phát âm

Ý nghĩa

Ví dụ

Advisement

/ədˈvaɪzmənt/ /ədˈvaɪzmənt/

lời khuyên

The judge has taken the matter under advisement.

(Thẩm phán đã thâu tóm vấn đề theo lời khuyên).

Advisability

/ədˌvaɪzəˈbɪləti/

tính thích hợp hợp

Ask your physician about the advisability of taking this sản phẩm in combination with other medicines.

(Hãy hỏi bác sĩ của chúng ta về sự tương thích khi sử dụng sản phẩm này kết hợp với các bài thuốc khác).

Adviser

/ədˈvaɪzə(r)/ /ədˈvaɪzər/

người chỉ bảo, cụ vấn

a financial adviser (cố vấn tài chính)

Advisory

/ədˈvaɪzəri/ /ədˈvaɪzəri/

cảnh báo, lời khuyên

a tornado advisory (cảnh báo về cơn bão)

Advice

/ədˈvaɪs/

lời khuyên

Ask your teacher"s advice on how lớn prepare for the exam. (Hãy xin lời khuyên của thầy cô về việc sẵn sàng cho kỳ thi).


Các dạng word size khác của Advise

Ngoài 4 danh từ, hễ từ Advise còn có 2 loại từ không giống là Tính từ cùng Trạng từ. Dưới đấy là các dạng Word form của Advise cùng giải pháp phát âm và chân thành và ý nghĩa của chúng.

*

Advisable - Tính từ

Cách phạt âm UK - US: /ədˈvaɪzəbl/ - /ədˈvaɪzəbl/

Nghĩa của từ: yêu thích hợp

Ex: The doctor does not think it advisable for you lớn drink alcohol.

(Bác sĩ không cho rằng mình muốn hợp để uống rượu)

Advisory - Tính từ

Cách phân phát âm UK - US: /ədˈvaɪzəri/ - /ədˈvaɪzəri/

Nghĩa của từ: bốn vấn, nuốm vấn

Ex: He acted in an advisory capacity.

(Anh ấy làm việc với tư cách cố vấn).

Advisedly - Trạng từ

Cách phát âm UK - US: /ədˈvaɪzədli/ - /ədˈvaɪzədli/

Nghĩa của từ: có xem xét chín chắn, thận trọng

Ex: Did you buy this micro-computer advisedly?

(Bạn có để ý đến cẩn thận trước lúc mua chiếc máy vi tính này không?)

Các đội từ liên quan đến Advise

Đóng vai trò là 1 trong những động từ bỏ thường, Advise còn đi kèm các giới tự để chế tạo thành cụm động trường đoản cú - Phrasal verb. Phương diện khác, nếu như không muốn sử dụng các cụm tự này, chúng ta có thể chọn từ đồng nghĩa tương quan của Advise để sửa chữa thay thế giúp bài viết phong phú hơn.

Phrasal verb của Advise

advised of: khuyên bảo, cho biết về loại gì

Ex: A policeman advised me of my rights & then he arrested me.

(Cảnh liền kề đã mang lại tôi biết đông đảo quyền lợi của bản thân và tiếp nối anh ấy hoãn thi hành.)

Các từ đồng nghĩa của Advise

1. recommend /ˌrekəˈmend/: tiến cử, khuyên nhủ bảo, dặn, đề nghị

Ex: What would you recommend for removing ink stains?

(Bạn nói nên làm những gì để tẩy các vết mực?)

2. inform /ɪnˈfɔːm/: báo tin, mang lại ai biết về chiếc gì

Ex: Please inform the casualty ward about a oto accident.

(Hãy báo đến phòng cấp cứu biết một vụ tai nạn thương tâm xe hơi).

Các tự trái nghĩa của Advise

1. Disapprove /disəˈpruːv/: làm phản đối

2. Discourage /disˈkaridʒ/: làm nhụt chí, phòng cản

3. Dissuade /diˈsweid/: răn dạy can

4. Neglect /niˈɡlekt/: quăng quật mặc, bái ơ

5. Stop /stop/: ngăn chặn

Các kết cấu của Advise trong câu giờ anh

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ anh, Advise được thực hiện kết phù hợp với mệnh đề, động từ nguyên thể có “to”,... để tạo thành thành kết cấu câu sau đây:

*

Cấu trúc Advise + clause (mệnh đề)

S + advise + that + S + (should) + V-inf

Ex: It is strongly advised that you take out insurance.

(Chúng tôi khuyên răn bạn nên mua bảo hiểm).

Advise + lớn V

S + advise + O + khổng lồ V

Ex: Police are advising people to stay at home.

(Cảnh sát đang lời khuyên mọi tín đồ ở nhà).

S + advise + O + not to V

Ex: I"d advise you not khổng lồ tell him. (Tôi khuyên nhủ bạn tránh việc nói đến anh ấy).

Xem thêm: Game Bleach Vs Naruto 2 - Game Bleach So Tài Naruto

Advise + giới từ

Advise + against: cấm kị gì

S + advise + O + against + V-ing

Ex: They advised against the use of military force.

(Họ khuyên tránh việc sử dụng vũ lực quân sự.)

Advise + on/ about: giới thiệu lời khuyên nhủ về 1 chủ đề, lĩnh vực mà bạn có kiến thức hoặc năng lực đặc biệt.

S + advise + (O) + on/about + N

Ex: The manager advised on work attitudes.

(Quản lý chỉ dẫn lời khuyên nhủ về cách biểu hiện làm việc.)

Phân biệt Advise - Advice

*

Xét về cấu trúc từ, Advice và Advise kha khá giống nhau dẫu vậy chúng lại sở hữu những điểm khác hoàn toàn được nêu bên dưới đây:


Tiêu chí

Advice

Advise

Loại từ

Danh từ không đếm được (N)

Ngoại đụng từ (V)

Ý nghĩa

Lời khuyên

Cho ai lời khuyên, lý giải ai.

Công thức chung

S + give + O + advice

S + advise + O + …

Cách dùng

Nếu mong mỏi sử dụng Advice như 1 danh từ bỏ đếm được, bạn có thể sử dụng cụm từ “a piece of advice”

Thường đi kèm tân ngữ, giới từ hoặc 1 mệnh đề để lấy ra gợi ý tốt nhất cho ai đó.


Bài tập về kiểu cách dùng Advise trong giờ anh

Dưới đó là một số bài xích tập đơn giản và dễ dàng giúp chúng ta ghi nhớ phương pháp dùng của đụng từ Advise trong giờ anh:

Bài 1: lựa chọn từ thích hợp điền vào khu vực trống (advice/ advise)

1. I _________ you to lớn exercise regularly.

2. He is always ready to lớn offer _________ .

3. She _________ him to lớn wake up early.

4. What vì you _________ me to lớn do?

5. He is always ready to lớn take my _________.

6. Can you _________ me on which oto to buy?

7. You should listen to your father’s _________ .

8. The doctor _________ Sue khổng lồ give up smoking.

9. I need your _________ on what to wear for my job interview.

10. He is the best person to lớn ask for _________ on cars.

Bài 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1. It’s cold. You should wear a cardigan.

=> I advise ______________________

2. People should not drive fast in the town centre.

=> People are advised ______________________

3. She’s always tired. She should not go to bed late every night.

=> I advise _________________________________________

4. Susie should buy both the dress and the skirt.

=> The salesgirl advised ______________________________

5. The students shouldn’t use their điện thoại phones in the exam.

=> Students are advised ______________________________

Đáp án bài tập

Bài 1:


Bài 2:

1. I advise you lớn wear a cardigan.

2. People are advised against driving fast in the town centre.

3. I advise her against going khổng lồ bed late every night.

4. The salesgirl advised that Susie should buy the dress & the skirt.

Xem thêm: Dividends Là Gì Trong Tiếng Việt? Cổ Tức Là Gì

5. Students are advised against using their smartphone phones in the exam.

Tóm lại, danh từ của Advise tất cả 5 loại: advisement, advisability, adviser, advisory với advice. Xung quanh ra, Advise trong câu còn được áp dụng với sứ mệnh là tính từ, trạng từ với thường kèm theo một mệnh đề, tân ngữ để té nghĩa mang đến câu. Các bạn học hãy đọc kỹ phần kiến thức trên với áp dụng đúng vào lúc làm bài bác tập nhé!