Nhân viên phòng kế hoạch làm những công việc gì

  -  

Một bản kế hoạch kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp dự đoán tính khả thi của các ý tưởng marketing. Bằng cách viết bản kế hoạch marketing, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền vàng vì họ có thể dự đoán được các khó khăn uống có thể xảy ra và có sẵn pmùi hương án dự phòng đến các khó khăn đó. lúc có một bản kế hoạch rõ ràng, cụ thể mọi việc sẽ thuận lợi và dễ dàng rộng rất nhiều. Ngoài ra còn né tình trạng bỏ xót công việc, việc xác định tiến độ và rà soát công việc của nhân viên cũng dễ dàng rộng rất nhiều.

Bạn đang xem: Nhân viên phòng kế hoạch làm những công việc gì

Trong các doanh nghiệp, tổ chức, phòng kế hoạch có trách nhiệm quản lý và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để xây dựng một bản kế hoạch hiệu quả nhất. Trong bài viết này, onaga.vn sẽ gửi tặng quý khách hiểu tế bào tả công việc của phòng kế hoạch. Hy vọng qua những thông tin này, bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của phòng kế hoạch vào bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp.

*

Các công việc chính của phòng kế hoạch

1. Đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý hoạt động hàng năm của doanh nghiệp

Phòng kế hoạch có nhiệm vụ phân tích, toàn thể và lập bản dự thảo kế hoạch hoạt động làm thế nào cho phù hợp với định hướng và chủ trương của doanh nghiệp, tổ chức theo từng thời kỳ. Trình bày bản dự thảo kế hoạch hoạt động với Ban lãnh đạo. Kế tiếp tiến hành lập kế hoạch chính thức, trình duyệt kế hoạch với quản lý cấp trên. Phân phân tách chỉ tiêu kế hoạch mang lại các bộ phận có liên quan kết hợp tình hình thực tế và kỹ năng của từng bộ phận làm sao để cho hợp lý.

Đưa ra đề xuất cmùi hương trình mục tiêu về quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức. Hàng năm cần lập kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra cũng như xác định các hạng mục công việc cần hoàn thành trong năm đó. Đồng thời lập và điều chỉnh dự toán thu chi mang lại hoạt động của doanh nghiệp.

*

2. Điều hành việc thực hiện các kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và nghiệm thu kết quả hoàn thành

Thực hiện việc điều hành, triển knhị các kế hoạch hoạt động theo nlỗi dự tính, đảm bảo chất lượng hoàn thành và tiến độ công việc đúng nhỏng kế hoạch. Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về những kết quả ko hay vì sự tđắm say mưu của phòng.

Tổ chức việc nghiên cứu, khảo sát tình hình hoạt động thực tế và kế hoạch phát lên của doanh nghiệp, tổ chức. Thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc, kịp thời phát hiện các công tác ko đạt chất lượng, không đúng quy trình kỹ thuật, yêu mong bộ phận có tương quan sửa chữa hoặc làm lại.

Theo dõi, giám sát thao tác thực hiện các Hợp đồng về hoạt động đem lại và dịch vụ. Tiến hành lưu giữ trữ hồ sơ hợp đồng theo đúng quy định về quản lý văn bản của Pháp luật hiện hành.

Phòng kế hoạch có trách nhiệm tmê mẩn gia vào việc nghiệm thu đem tới, tiến hành nghiệm thu tổng thể khối lượng tạo ra và dịch vụ đã hoàn thành của các 1-1 vị trực thuộc, các solo vị đã ký hợp đồng tạo nên với doanh nghiệp. Định kỳ cần chứng thực khối lượng công việc đã hoàn thành, lập biên bản nghiệm thu và giữ trữ biên bản nghiệm thu theo đúng quy định.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Vòng Bảng Xếp Hạng Lck Mùa Hè 2019, Bảng Xếp Hạng Lck Mùa Hè 2021 Mới Nhất

3. Tsi mê mưu, bốn vấn các quy trình, tiêu chuẩn và hỗ trợ công tác xây dựng, quản lý gớm tế, khen thưởng, kỷ luật

Chịu trách nhiệm tsay mê mưu, bốn vấn mang đến Ban lãnh đạo các vấn đề có liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, định mức và quy trình quy trình đối với nhiều loại các hoạt động của doanh nghiệp.

Hỗ trợ quy trình xây dựng và quản lý các định mức khiếp tế – kỹ thuật trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các đề tài, sáng kiến, các ý tưởng cải tiến và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động.

Hỗ trợ công tác đánh giá thi đua, khen thưởng và các quyết định kỷ luật của doanh nghiệp.

*

4. Quản lý, theo dõi và xác định các tài sản của doanh nghiệp

Theo dõi, quản lý và xác định chất lượng các tài sản của doanh nghiệp, tổ chức. Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời nếu phát hiện các lỗi hỏng.

Theo dõi, giám sát các công trình xây dựng cơ bản của doanh nghiệp, tổ chức, đảm bảo xây đắp đúng theo dự toán, thiết kế đã được phê duyệt. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các thủ tục, hồ sơ và thực hiện việc lưu giữ trữ các hồ sơ này theo đúng quy định.

Hàng năm cần lập kế hoạch xác minh hiện trạng thiết thực các trang thiết bị máy móc phục vụ mang lại hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó tiến hành xác định nhu cầu cài sắm mới, sửa chữa hoặc là ráng thế làm thế nào để cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với các tài sản, thiết bị, máy móc đến hạn cần tkhô cứng lý cần tiến hành tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch của các bộ phận và lập báo cáo

Phòng kế hoạch có trách nhiệm giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch và khối lượng công việc tại các bộ phận. Định kỳ lập báo cáo đến Ban lãnh đạo.

Xem thêm: Những Điều Bạn Chưa Biết Về Rong Nho Tiếng Anh Là Gì ?_Giới Thiệu_Rong Nho

Đảm nhận việc lập các báo cáo và thống kê hoàn toàn về tình hình hoạt động của toàn doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Đồng thời lập các báo cáo đột xuất tương quan đến hoạt động tạo thành marketing của doanh nghiệp Lúc nhận ra yêu cầu từ Ban lãnh đạo.

*

6. Quản lý, điều hành hoạt động và âu yếm đến đội ngũ nhân viên cấp dưới phòng kế hoạch

Điều hành và quản lý hoạt động của đội ngũ nhân sự trong phòng. Chăm lo mang lại đời sống tinc thần và tạo điều kiện mang đến mọi người tsi mê gia vào các hoạt động phổ biến của doanh nghiệp. Kiến nghị Ban lãnh đạo tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cấp kiến thức, kỹ năng mang đến nhân viên phòng kế hoạch để đảm bảo các công tác của phòng được hoàn thành với kết quả tuyệt nhất.