Một mình tao chấp hết remix

  -  
nguyen.xuanthinh): "Không sợ đối phương mạnh, chỉ sợ...