MỘT DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHẠY QUA ĐIỆN TRỞ R=10

  -  

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10, nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A.Bạn đang xem: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở r=10 0,22A

B.

Bạn đang xem: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở r=10

0,32A

C. 7,07A

D. 10,0 A.


*

*

*

*

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R = 10 Ω thì trong mạch xuất hiện dòng điện xoay chiều. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 10 A

B. 5 2 A

C. 6 A

D. 3 A

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 10 5 J. Biên độ dao động của cường độ dòng điện bằng

A. 5 A

B. 102 A

C. 10 A

D. 52 A

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 9. 10 5 J. Biên độ dao động của cường độ dòng điện bằng

A. 10 A

B. 5 A

C. 52 A

D. 102 A

Biết i, I, I 0 lần lượt là giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t (t >> T, T là chu kì dao động của dòng điện xoay chiều). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được xác định theo công thức

A.

Xem thêm: Kã­Ch HoạT Giftcode Qua Sms, #Top1 : Code Mu Huyền Thoại Vip 2021

Q = R i 2 t

C. Q = R I 2 2 t

D. Q = R I 0 2 2 t

Biết i, I, I 0 lần lượt là giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t (t >> T, T là chu kì dao động của dòng điện xoay chiều). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được xác định theo công thức

A. Q = R i 2 t

B. Q = R I 0 2 4 t

C. Q = R I 2 2 t

D. Q = R I 0 2 2 t

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 5cos100πt A đi qua một điện trở 50 Ω. Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở trong thời gian 1 phút là

A. 24000 J

B.12500 J

C.37500 J

D.48000 J

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 5cos100πt (A) đi qua một điện trở 50 Ω. Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở trong thời gian 1 phút là

A. 37500 J

B. 48000 J

C. 24000 J

D. 12500 J

Khi cho dòng điện xoay chiều có biên độ I0 chạy qua điện trở R trong một quãng thời gian t (rất lớn so với chu kì của dòng điện xoay chiều) thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở sẽ tương đương với trường hợp khi cho một dòng điện không đổi chạy qua điện trở R nói trên trong quãng thời gian t/2 và có cường độ bằng

A. 2 I 0

B.

Xem thêm: Khám Phá Cốt Truyện Starcraft 2 Heart Of The Swarm, Starcraft Ii

I 0

D. I 0 2

Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là Q = 6000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là