MENTAL BREAKDOWN NGHĨA LÀ GÌ

  -  
a period of mental illness, usually without a physical cause, that results in anxiety, difficulty in sleeping and thinking clearly, a loss of confidence và hope, and a feeling of great sadness:


Bạn đang xem: Mental breakdown nghĩa là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự onaga.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


an illness that causes a person lớn suffer from anxiety và khổng lồ have sầu difficulty living và working as usual
*

(of a business or other organization) lớn pay for someone khổng lồ vì something or for something to happen

Về việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì ? Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn onaga.vn English onaga.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Zed Đấu Trường Chân Lý, Zed Đtcl Mùa 4, Build Đội Hình Và Cách Lên Đồ Cho Zed Dtcl Mùa 3

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語