LƯỢNG CHẠY DAO LÀ GÌ

  -  
Lượng tiến dao là chuyển động tương đối giữa dụng cụ cắt gọt và chi tiết gia công để tạo điều kiện đưa vùng cắt lan ra toàn bề mặt gia công và tạo hình cho chi tiết, chuyển động chạy dao có thể là liên tục hoặc gián đoạn. Lượng tiến dao quan hệ đến năng suất gia công và chất lượng bề mặt gia công.

Bạn đang xem: Lượng chạy dao là gì

Bạn đang xem: Lượng chạy dao là gì


*

Lượng tiến dao lớn thì năng suất gia công tăng nhưng chất lượng bề mặt kém ( độ nhám tăng)Lượng tiến dao nhỏ thì năng suất gia công giảm nhưng chất lượng bề mặt cao ( độ nhẵn cao)Các bước gia công thô người ta cho lượng tiến dao lớn, khi gia công tinh người ta cho lượng tiến dao nhỏ. Tùy theo vị trí tương quan của bề mặt gia công và dụng cụ mà người ta thực hiện tiến dao theo ba hướng : Tiến dao ngang, tiến dao dọc và tiến dao đứng.Tùy theo phương pháp gia công và đặc điểm của dụng cụ cắt mà ta có các lượng tiến dao khác nhau:- Lượng tiến dao phút ( SM, mm/phút): Lượng chạy dao phút là lượng dịch chuyển tương đối của dụng cụ với chi tiết gia công trong một phút. Lượng chạy dao phút thông thường được dùng ở những máy có chuyển động chính và chuyển động chạy dao độc lập với nhau ( do hai nguồn dẫn động khác nhau). Người ta thường dùng lượng chạy dao phút để tính toán thời gian công nghệ và năng suất.- Lượng tiến dao vòng ( So, mm/vòng):là lượng dịch chuyển tương đối của dụng cụ với chi tiết gia công sau một vòng quay của chi tiết hoặc dao tùy theo phương pháp gia công. Lượng chạy dao vòng thường gặp ở những máy có chuyển động chính và chuyển động chạy dao có chung nguồn dẫn động, ta thường gặp lượng chạy dao này trên các máy tiện ( nhất là khi tiện ren), máy phay có một động cơ dẫn động, máy khoan đứng, máy khoan cần . Lượng tiến dao vòng quyết định độ nhẳn của bề mặt gia công.

Xem thêm: Bí Kíp: Cách Phát Hiện Địch Trong Pubg Mobile, Chuẩn Không Cần Chỉnh

- Lượng tiến dao răng ( Sz, mm/răng): là lượng dịch chuyển tương đối của dụng cụ cắt gọt với chi tiết gia công khi dao quay đựơc một răng, lượng tiến dao răng chỉ có ở phương pháp gia công phay. Lượng tiến dao răng quyết định độ nhẳn bề mặt gia công khi phay bằng mặt bên của dao phay như : phay phẳng bằng dao phay trụ, phay răng, phay bằng dao phay định hình.

Xem thêm: Tóm Tắt Game Of Thrones Season 1 ), Tóm Tắt Game Of Thrones Season 1

- Lượng tiến dao hành trình kép: Lượng chạy dao hành trình kép là lượng dịch chuyển tương đối của dụng cụ với chi tiết gia công khi dao hoặc chi tiết thực hiện được một đường cắt, lượng chạy dao hành trình kép chỉ có ở phương pháp gia công bào và xọc, nó thường được dùng trong các máy bào, xọc, cưa cơ khí. Lượng chạy dao hành trình kép quyết định độ nhẵn của bề mặt gia công bào và xọc.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *