Linen Room Là Gì

  -  

If you are housekeeping, you can bemet daily visitors, but the less youcommunicate but if youcan not hear or interpret ambiguous, guests will not be happy. Please recite the following terms, ensure your work will always smooth.

*

1. All purpose /pə əs/ cleane: Hóa chất đa năng2. Amenity /əmi:niti/ Đồ cung cấp3. Back of house: Khu vực hậu sảnh khách ít giữ tới (vd: phòng bếp, văn uống chống, khu vực giặt là)4. Caddy /kædi/ Hộp đựng vẻ ngoài, hóa chất làm vệ sinh5. Check-in: Thủ tục nhận phòng tiếp khách sạn6. Check-out: Thủ tục trả phòng khách sạn7. Complimentary /,kɔmplimentəri/ Đồ hỗ trợ miễn tổn phí cho khách8. Conference /kɔnfərəns/ room: Phòng họp9. Connecting rooms: Phòng thông nhau10. Do Not Disturb /distə:b/(DND): Biển không quấy rầy11. Double room: Phòng đôi12. Double locker: Phòng khóa kép13. Executive sầu housekeeper: Trưởng bộ phận phòng14. Expected /ikspekt/ arrival: Phòng khách đang đặt với chuẩn bị đến15. Expected departure /dipɑ:tʃə/ Phòng khách hàng sắp tới trả16. Floor polishing /pouliʃ/ machine Máy đánh sàn17. Front of house: Khu vực chi phí shình họa, phần lớn chỗ khách hàng hay tới lui nhằm áp dụng những dịch vụ18. General /dʤenərəl/ cleaning: Tổng vệ sinh19. Glass /glɑ:s/ cleaner: Hóa hóa học dọn dẹp và sắp xếp kínhtrăng tròn. Guest room key: Chìa khóa chống khách21. Key cabinet /kæbinit/ Tủ đựng chìa khóa22. Laundry /lɔ:ndri/ các mục Phiếu giặt là23. Laundry bag /bæg/ Túi giặt là24. Light baggage /bædidʤ/ Phòng có tư trang hành lý nhẹ25. Linen /linin/ closet Túi đựng vật vải26. Locker/ changing room: Phòng cố gắng trang bị, lau chùi và vệ sinh của nhân viên27. Log book: Sổ ghi chép, theo dõi và quan sát một vụ việc nào đó28. Long staying guest: Khách lưu trú lâu năm hạn29. Lost property: gia sản thất lạc30. Lost and found: Tài sản thất lạc với được kiếm tìm thấy31. Make up (MU): Bảng thử khám phá có tác dụng phòng32.


Bạn đang xem: Linen room là gì


Xem thêm: Những khoảnh khắc đáng nhớ của Euro qua các năm


Xem thêm: Tên Đơn Vị Chủ Quản Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chủ Quản Trong Tiếng Việt


Mini bar voucher: Phiếu mini bar> 33. No baggage: Phòng không có hành lý34. No show (staff): Không mang đến làm việc (nhân viên)35. No show (guest): Không mang lại tồn tại nlỗi đang đặt36. Occupancy /ɔkjupənsi/ Mức độ chiếm phòng37. Occupied (OCC): Phòng đang có khách lưu trú (số lượng phòng gồm khách)38. Occupied clean: Phòng đang có khách hàng tồn tại đang được làm vệ sinh39. Occupied dirty: Phòng đang xuất hiện khách lưu trú không được làm vệ sinh40.Out of order: Phòng hỏng/ đồ vật hỏng không sử dụng được41. Out of service: Phòng trong thời điểm tạm thời không đưa vào Ship hàng bởi tổng dọn dẹp, thay thế nhẹ42. Pantry/pæntri/ Kho tầng43. Par /pɑ:/ Cơ số dự trữ44. Refuse /rifju:z/ service (RS): Khách từ chối được phục vụ45. Reocc (reoccupied/ bachồng to lớn back): Phòng có khách hàng mới mang đến làm việc trong thời gian ngày sau khoản thời gian khách hàng cũ vừa trả46. Repeating guest: Khách tồn tại nhiều lần trên khách hàng sạn47. Room attendant /ətendənt/ Nhân viên Ship hàng phòng48. Room transfer /trænsfə:/ Khách gửi phòng49. Safe box: Két an toàn50. Skips: Khách quịt, không thanh hao tân oán tiền phòng51. Slept out (SO): Khách ngủ phía bên ngoài, ko ngủ tại khách sạn52. Stay over: Khách kéo dãn dài thời hạn tồn tại, không trả phòng như dự định53. Supervisor /sju əvaizə/ Gigiết hại viên54. Supply /səplai/ Đồ cung cấp55. Toilet bowl cleaner: Hóa hóa học vệ sinh toilet56. cảm ứng /tʌtʃ/ up/ tidy up: Dọn sơ lại chống, không làm cho kỹ lại tổng thể qui trình57. Trolley /trɔli/ Xe đẩy58. Turn down service: Dịch vụ chỉnh trang chống buổi tối59. Vacant /veikənt/ clean (VC): Phòng trống sạch60. Vacant dirty (VD): Phòng trống bẩn61. Vacant ready /redi/(VR): Phòng trống sẳn sàng đón khách62. Vacuum /vækjuəm/ cleaner: Máy hút bụi63. Very important person (VIP): Khách quan lại trọng64. Walk-in guest: Khách vãng lai từ bỏ mang đến, không tồn tại đặt phòng trước65. Window kit: Bô quy định làm lau chùi và vệ sinh cửa sổRegister ezFolio Hotel Management Software