Kiêu ngạo tiếng anh là gì

  -  
Dưới đây là đông đảo chủng loại câu bao gồm cất tự "kiêu ngạo", trong cỗ trường đoản cú điển Tiếng onaga.vnệt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống buộc phải đặt câu với trường đoản cú kiêu ngạo, hoặc xem thêm ngữ chình họa áp dụng từ bỏ sang chảnh và kiêu sa vào bộ tự điển Tiếng onaga.vnệt - Tiếng Anh

1. Kiêu ngạo là gì?

What is haughtiness?

2. Thẩm quyền, kiêu ngạo.

Bạn đang xem: Kiêu ngạo tiếng anh là gì

Authoritative sầu, arrogant.

3. Làm vậy có nghĩa là kiêu ngạo!

This would be presumptuous!

4. Trong sự kiêu ngạo, bọn chúng cúi bản thân lạy

In Pride They Bow Down

5. 23 Sự kiêu ngạo y hệt như độc hại.

23 Haughtiness is like poison.

6. 5 “Mão triều-thiên kiêu-ngạo” là gì?

5 What was “the eminent crown”?

7. Jia Sidao vượt kiêu ngạo để làm vấn đề kia.

Jia Sidao is too arrogant for that.

8. Có một thiên sứ trsinh hoạt đề xuất cực kỳ kiêu ngạo.

This one angel had become very proud.

9. “Mão triều-thiên kiêu-ngạo” của mình là gì?

What was their “eminent crown”?

10. Tại sao A-sáp “ganh-ghét kẻ kiêu-ngạo”?

Why was Asaph “enonaga.vnous of the boasters”?

11. Buchinsky rồ dại, kiêu ngạo với đầy mánh khoé.

Buchinsky is crazy... và arrogant and resourceful.

12. " He"sa kiêu ngạo 1 trong những ", ông mỉm cười khinh khích.

" He's a conceited one, " he chuckled.

13. Và tôi ghét những gã bọn ông kiêu ngạo

And I hate arrogant men.

14. Lòng Ngài không lúc nào tràn đầy kiêu ngạo.

Never was He puffed up with pride.

15. Khiêm nhường là ko kiêu ngạo hoặc tự phụ.

Humility involves freedom from arrogance or pride.

16. Tôi vẫn thầm khóc vì thói kiêu ngạo các bạn,

I* will weep in secret because of your pride.

17. Kiêu ngạo ý niệm rằng tôi pđợi đại bản thân.

Arrogance implies that I exaggerate my own worth.

18. Lực lượng kiêu ngạo của Si-sê-ra láo loạn.

Sisera’s proud forces were thrown inlớn confusion.

19. Khiêm dường là không kiêu ngạo hoặc ko kiêu căng.

Humility is freedom from pride or arrogance.

đôi mươi. Con bạn tội ác càng nặng nề tránh khỏi sự kiêu ngạo!

How much more difficult it is for sinful humans khổng lồ avoid improper pride và haughtiness!

21. Tính kiêu ngạo của mấy bạn làm tôi thấy khó chịu.

Your arrogance offends me.

22. Sự kiêu ngạo với bảo thủ vào giải pháp chỉ huy của ông.

An inflexible judgemental arrogance.

23. Nhưng nó hầu hết không kiêu ngạo nhằm tạo nên thực sự.

But it's hardly arrogance to speak the truth.

24. Vị trí này còn có tạo cho cô trsinh hoạt cần kiêu ngạo không?

Did her new position go khổng lồ her head, filling her with pride?

25. Chúng ta cấp thiết làm cho thỏa mãn nhu cầu tánh kiêu ngạo của chính mình.

We cannot gratify our pride.

26. Con nhiều người đang tỏ vẻ kiêu ngạo, cùng con cháu new mười tuổi!

Your son is behaonaga.vnng arrogantly —& he is only ten!

27. 4 Khiêm nhịn nhường là nhún nhịn nhường, ko hách dịch cùng kiêu ngạo.

4 Humility is lowliness of mind, absence of arrogance & pride.

Xem thêm: 4 Cách Sửa Lỗi Thẻ Nhớ Không Format Thẻ Nhớ Là Gì ? Cách Format Thẻ Nhớ Các Loại

28. Tính kiêu ngạo ngăn trở Cai-phe gật đầu Đấng Mê-mê mẩn.

Arrogance prevented Caiaphas from accepting the Messiah.

29. + Sự đọc biết sinh kiêu ngạo, còn tình thân thương thơm có tác dụng vững khỏe khoắn.

+ Knowledge puffs up, but love sầu builds up.

30. Anh là fan hung hăng; còn chị thì khắt khe với kiêu ngạo.

He was aggressive; she was demanding & proud.

31. Em không hiểu tại sao anh lại phải kiêu ngạo cho tới như vậy.

I don't underst& why you must be so proud.

32. (Ghi chú: Từ cứng cổ có nghĩa là ngang bướng với kiêu ngạo).

(Note: The word stiffneckedness means stubbornness & pride.)

33. Tính kiêu ngạo là thiếu tín nhiệm, bi thảm, giận dữ, cùng thiếu thốn kiên trì.

Pride is cynical, pessimistic, angry, and impatient.

34. Tính kiêu ngạo của ông làm cho ta khó chịu cùng làm mất đi mặt ông.

Your arrogance embarrasses me và shames you.

35. * Sự kiêu ngạo là vấn đề khả ố trước mắt Chúa, GCốp 2:13–22.

* Pride is abominable in the sight of the Lord, Jacob 2:13–22.

36. Người kiêu ngạo giỏi lên mặt từ bỏ tôn bản thân lên rất cao hơn bạn không giống.

One who is puffed up, or haughty, unloonaga.vnngly exalts himself above others.

37. Tuy nhiên, trên thực tế, tính kiêu ngạo hoàn toàn có thể là một trong cản trở.

Realistically, though, pride can be an obstacle.

38. Chỉ buộc phải nhớ là biện pháp lũ domain authority trắng kiêu ngạo kia làm nhục anh.

Just forget how that arrogant White humiliated you.

39. “Sự kiêu-ngạo đi trước, sự bại-hoại theo sau”.—Châm-ngôn 16:18.

“Pride is before a crash.” —Proverbs 16:18.

40. • Làm nạm như thế nào bạn cũng có thể dự phòng để rời sự kiêu ngạo?

• How might we guard against pride?

41. Kiêu ngạo tạo nên bé fan đối nghịch cùng nhau cùng với Thượng Đế.

Pride sets people in opposition to lớn each other & to God.

42. Tgiỏi chính vì thế, bọn họ nhằm lộ chân tướng mạo là kẻ “nổi lòng kiêu-ngạo”.

Rather, they betray that they are really “puffed up” with pride.

43. Lòng kiêu ngạo nào khiến anh nghĩ về anh hoàn toàn có thể cứu vãn cả cố gắng giời.

What arrogance to lớn think you can save sầu the world.

44. Vâng, nếu bạn kiêu ngạo, thì các bạn sẽ bực bội sinh sống dưới quyền người không giống.

Yes, if you are proud, you will chafe under subjection.

45. 5 Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã làm hội chứng nghịch lại nó;+

5 The pride of Israel has testified against him;*+

46. Làm cụ như thế nào tôi từ quăng quật tính kiêu ngạo thoát khỏi cuộc sống thường ngày của mình?

How was I lớn get the residue of pride out of my pitcher?

47. Châm-ngôn 13:10 chình ảnh báo: “Sự kiêu-ngạo chỉ sinh ra điều cãi-lộn”.

Proverbs 13:10 warns: “By presumptuousness one only causes a struggle.”

48. Nếu tín đồ hách dịch đối với bè bạn cừu thì biểu hiện tinh thần kiêu ngạo.

Xem thêm: Contact Person Là Gì - Cp Định Nghĩa: Người Liên Hệ

Especially would harm result if he enticed others lớn help hlặng further his proud ambitions.