Kiểm Soát Nội Bộ Tiếng Anh Là Gì

  -  

Kiểm soát nội bộ là một trong những chức năng kinh doanh chính của mọi công ty giúp giảm thiểu sự gian lận trong kế toán.Bạn đang xem: Hệ thống kiểm soát nội bộ tiếng anh là gì

Kiểm soát nội bộ là gì?

Kiểm soát nội bộ (tiếng anh là Internal Controls) là toàn bộ các quy tắc, quy trình và hồ sơ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của thông tin tài chính, kế toán nhằm hạn chế gian lận, biển thủ công quỹ trong doanh nghiệp.Bạn đang xem: Hệ thống kiểm soát nội bộ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Kiểm soát nội bộ tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Kiểm soát nội bộ tiếng anh là gì

*Xem thêm: Surrendered Bill Surrendered Là Gì? Bill Surrender Có Tác Dụng Gì

Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp là gì?

Ngoài ra, kiểm soát nội bộ còn giúp cải thiện hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp thông qua việc cải thiện về tính chính xác và kịp thời của báo cáo tài chính. Điều này thể hiện tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ trong quản trị doanh nghiệp.

Kiểm toán viên trong kiểm soát nội bộ

Có thể hình dung như sau:

Các kiểm toán viên thông qua các báo cáo tài chính này sẽ đánh giá và đưa ra ý kiến của họ dựa trên một số thủ tục và hồ sơ sử dụng để tạo ra chúng. Kiểm toán viên kiểm tra các quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ của công ty và đưa ra đánh giá về hiệu quả của chúng.

Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp
Xem thêm: 5 Cách Trị Ve Chó Là Gì ? Tác Hại Của Ve Chó Với Con Người Và Thú Cưng

*

Hệ thống kiểm soát nội bộ và các yếu tố trong nó

Hệ thống kiểm soát nội bộ của một doanh nghiệp là một bộ quy tắc, chính sách cùng các thủ tục đảm bảo các quy tắc:

Các báo cáo tài chính đáng tin cậyHoạt động của nó phải hiệu quảCác hoạt động tuân thủ đúng quy định và luật doanh nghiệp hiện hành

Các thành phần cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Theo COSO thì hệ thống kiểm soát nội bộ được chia thành 5 phần bao gồm:

Làm gì để có thể kiểm soát nội bộ tốt?

Để hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành tốt bạn có thể thục hiện các công việc sau:

Thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật và nhắc nhở về các chính sách và thủ tục cho nhân viên thông qua email, các cuộc họp và nhiều phương thức giao tiếp khác.Định kỳ đánh giá rủi ro và mức độ kiểm soát nội bộ cần thiết để bảo vệ tài sản và hồ sơ liên quan đến những rủi ro đó.

Khóa học liên quan: