Inasmuch As Là Gì

  -  
l>onaga.vn-English Grammar,Van pđắm say Anh van,Kevìn Khoi Truong

Ngulặng nhân và kết quả

Kevin Khôi Trương

NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VỚI BECAUSE, INASMUCH AS, NOW THAT, AS, SINCE, AS/SO LONG AS TRONG MỆNH ÐỀ TRẠNG TỪ (ADVERB CLAUSES)
Khi mệnh đề trạng trường đoản cú đứng trước mệnh đề tự do, phẩy "," sau mệnh đề trạng trường đoản cú.

khi mệnh đề trạng từ bỏ theo sau mệnh đề tự do, dấu phẩy được loại bỏ đi.

Bạn đang xem: Inasmuch as là gì

Because Brian didn"t study well, he failed the test.

Brian failed the kiểm tra because he didn"t study well. (không tồn tại lốt phẩy)

Inasmuch as nghĩa là chính vì inasmuch as được dùng vào lối nói với viết trịnh trọng. Inasmuch as I"ll stay trang chính all day tomorrow, you can stop by my house any time you want.

You can stop by my house any time you want Inasmuch as I"ll stay trang chủ all day tomorrow. (không có lốt phẩy)

Now that tức thị chính vì bây chừ. Now that Maria has a blaông xã eye, she doesn"t want lớn go anywhere.

Maria doesn"t want khổng lồ go anywhere now that she has a blaông xã eye. (không có vết phẩy)

As tức là cũng chính vì. As Vy got 3.5 GPA, her name was listed on the Dean"s Honor List at Cal State Fullerton.

Vy"s name was listed on the Dean"s Honor List at Cal State Fullerton as she got 3.5 GPA. (không có vệt phẩy)

Since nghĩa là cũng chính vì.

Xem thêm: Enter Your Credentials To Connect To Là Gì, Cách Gỡ Bỏ Mật Khẩu Khi Chia Sẻ Trong Win 10

Since Thuy doesn"t have sầu a driver license, she cannot drive sầu a oto.

Thuy cannot drive a oto since she doesn"t have a driver license. (không có vệt phẩy)

As long as/ so long as nghĩa là bởi vì. As long as/so long as Mrs. Lauren was late, she didn"t catch the bus.

Mrs. Lauren didn"t catch the bus as long as/so long as Mrs. Lauren was late. (không tồn tại dấu phẩy)

CAUSE AND EFFECT WITH BECAUSE OF AND DUE TO: NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VỚI BECAUSE OF VÀ DUE TO
BECAUSE + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ Because the weather was nice, we went on a picnic.
BECAUSE OF/DUE TO + TÍNH TỪ/DANH TỪ

Because of với due to lớn là giới từ (prepositions) cùng được theo sau bởi vì 1 tính từ/danh từ.

Because of the nice weather, we went on a picnic. Due to the nice weather, we went on a picnic.

Xem thêm: Decathlon Là Gì Để Chinh Phục Thị Trường 100 Triệu Dân? Giới Thiệu Decathlon Việt Nam

DUE TO + THE FACT THAT + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ

Due khổng lồ được dùng vào lối viết trịnh trọng.