Imposing Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
impose imposenước ngoài hễ từ (to lớn impose something on / upon somebody / something) tiến công (thuế...) ai/dòng gì; bắt ai/cái gì yêu cầu làm/chịu đựng cái gì; áp đặt to lớn impose heavy taxes upon luxuries tấn công thuế nặng vào mặt hàng xa xỉ lớn impose a fine, term of imprisonment bắt nộp chi phí pphân tử, bắt cần chịu đựng một thời hạn phạm nhân khổng lồ impose strict regulations on imports áp đặt đông đảo khí cụ ngặt nghèo so với mặt hàng nhập vào lớn impose one"s rule on a people đặt ách kẻ thống trị lên một dân tộc bản địa (to lớn impose oneself something on somebody) buộc ai phải đồng ý điều gì đấy to lớn impose classical methods on his inferiors bắt thủ túc của chính mình phải làm theo phương thức cổ xưa he has never thought of imposing himself on his offspring ông ấy không lúc nào nghĩ tới sự việc buộc con cái yêu cầu tuân thủ theo đúng bản thân răm rắp she imposed her presence on me for my birthday tiệc nhỏ cô ta buộc tôi phải để cô ta xuất hiện vào tiệc sinch nhật của mình (ngành in) lên khuôn (trang in)nội cồn tự (to impose on / upon somebody / something) lạm dụng; lợi dụng I hope it"s not imposing on you/your kindness, but may I borrow some money from you? Tôi hy vọng đây chưa hẳn là tận dụng anh/lòng giỏi của anh ý, tuy nhiên tôi mượn anh tí chi phí được chứ?
*
/im"pouz/ ngoại động tự ( on, upon) tiến công (thuế...); bắt chịu đựng, bắt cáng đáng, bắt đảm nhận to impose heavy taxes upon luxury goods tiến công thuế nặng nề vào hàng xa xỉ khổng lồ impose one"s methods on somebody bắt ai đề xuất tuân theo cách thức của chính mình to lớn impose oneself on sometoàn thân bắt ai bắt buộc Chịu đựng mình ( upon) xí gạt tống ấn, đánh lộn sòng, tấn công tráo to lớn impose something upon somebody toàn thân xí gạt nhưng tống ấn vật gì mang đến ai (ngành in) lên khuôn (trang in) (tự cổ,nghĩa cổ) để lên trên nội cồn tự ( on, upon) khiến tuyệt vời trẻ khỏe so với, tác động ảnh hưởng dũng mạnh đối với; bắt cần kính nể; bắt đề xuất chịu đựng đựng bản thân to impose on someone gây tuyệt hảo mạnh bạo so với ai; bắt ai nên kính nể ( on, upon) lừa gạt, lừa phỉnh, bịp to be imposed upon bị lừa, bị bịp ( on, upon) lạm dụng quá, tận dụng to lớn impose upon someone"s kindness tận dụng lòng giỏi của ai
*