Cách chơi jax tốc chiến

  -  
Cách ghxay đồ dùng Jax rất tốt Mùa 1một là mở đầu với
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kết hợp với Áp Đảo 
*
. Kèm theo đó là điểm Sẵn Sàn Tấn Công
*
. Chi tiết như sau: