HREF HTML LÀ GÌ

  -  
Link từ trang này tới trang khác.Link anchor (link neo) từ vị trí này tới vị trí khác.Link để mở (hay download) một file nào đó (file word, excel, pdf, image, ...), mở một cửa sổ window hay một object nào đó,...

Bạn đang xem: Href html là gì

Xem ví dụ.


Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5HTML4.01HTML5
● Sử dụng như siêu liên kết (link) hay một neo (anchor)● Luôn luôn là siêu liên kết (link).● Nếu không có thuộc tính href thì nó chỉ là một trình giữ chỗ cho một liên kết.● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới, và một số thuộc tính không được hỗ trợ.

Trình duyệt hỗ trợ

*
*
*
*
*
*

Tag được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.


Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính tùy chọnThuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính mới (Mới)
mediatruy vấn mediamedia="screen"Xác định mục tiêu URL cho media/device.Giá trị mặc định là: all.
typeKiểu MIMEtype="image/gif"Xác định kiểu MIME cho mục tiêu URL.
Thuộc tính như HTML4.01
hrefURLhref="index.html"Đường dẫn cụ thể đến một liên kết.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu 2021, Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu 2021 Và Link Tải

target_blank_parent_self_topframenametarget"_blank"Xác định nơi để mở tài liệu.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
charsetBộ mã ký tựcharset="UTF-8"Không hỗ trợ trong HTML5.
coordsTọa độcoords="0,111,122"Không hỗ trợ trong HTML5.
nameTênname="products"Không hỗ trợ trong HTML5.
revTextrev="ourWeb"Không hỗ trợ trong HTML5.

Xem thêm: Nồi Cao Tần Là Gì ? Tổng Hợp Ưu Nồi Cơm Điện Cao Tần Là Gì

shapedefaultrectcirclepolyshape"circle"Không hỗ trợ trong HTML5.
Thuộc tính không được hỗ trợ trong phần lớn các trình duyệt
hreflangMã ngôn ngữhreflang="vi"Xác định rõ ngôn ngữ của văn bản được liên kết.Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt
relTextrel="ourWeb"Xác định mối quan hệ giữa các văn bản hiện tại và văn bản được liên kết.Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt
Thuộc tính Tổng quát và thuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5