Hint là gì?

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; tiếng nói xa xăm, khẩu ca ám chỉkhổng lồ drop (give) a hint: lưu ý, nói bóng gióa broad hint: lời ám đưa ra khá lộ liễu (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) chút xíu, tí ti, vệt vếtnot the slighthử nghiệm hint of...

Bạn đang xem: Hint là gì?

: không có một 1 chút nào..., không tồn tại mảy may một dấu vết làm sao...

Xem thêm: Tính Nhẩm Tiếng Anh Là Gì - Nghĩa Của Từ Tính Nhẩm Trong Tiếng Anh

nước ngoài động từ nhắc nhở dịu nhàng; nói trơn nói gió, nói ám chỉ nội đụng từ bỏ (+ at) lưu ý nhẹ nhàng, nói xa xôi, nói ám chỉ (đến loại gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, svào He gave a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint và leave sầu me alone?

PREP. ~ about, ~ from a hint from my boss about my absences from the office | ~ lớn Is that a hint to lớn me lớn leave?

2 small amount of sth

ADJ. strong a dish with a svào hint of garlic | faint, merest, slighchạy thử The slightest hint of gossip upset her.

PREP. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will gọi the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give (sb)

PREPhường. ~ about The book gives some useful hints about how to lớn plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting & decorating

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Những Lưu Ý Trong Điều Trị Gan Nhiễm Mỡ Bằng Cây Cách Có Tác Dụng Gì

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest