Gripping là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ onaga.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Gripping là gì

*

an informal dance in which people bởi traditional nhảy đầm in rows and circles, changing partners regularly

Về Việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Trẻ Em Bị Ho Kiêng Gì Và Không Nên Kiêng Gì? Trẻ Bị Ho Nên Ăn Thực Phẩm Gì Và Kiêng Ăn Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập onaga.vn English onaga.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top #1 Tải Đột Kích Miễn Phí Game Đột Kích, Tải Đột Kích Miễn Phí

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語