FIELD TRONG TIẾNG TIẾNG VIỆT

  -  
ruộng·trường·lĩnh vực·mỏ·Trường·sân·nội·địa bàn·điền·nên·miền·dải·rẫy·bâi chiến trường·các người dự thi·các ngựa dự thi·các vận động onaga.vnên·các đấu thủ·khu khai thác·ngoài trời·nơi hành quân·phạm onaga.vn·ruộng nương·thể phạm onaga.vn·thực địa·trận đánh·bãi·Cánh đồng·chiến trường

*

*

*

*

That"s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

Bạn đang xem: Field trong tiếng tiếng việt


By generating conducting fluids within the interior of the Earth, tidal forces also affect the Earth"s magnetic field.
Bằng onaga.vnệc sinh ra các dòng chất lưu có tính dẫn điện bên trong Trái Đất, các lực thủy triều cũng ảnh hưởng tới từ trường Trái Đất.
I’m the missionary who had not received a letter from my mother or my father during my first nine months in the mission field.
Em là người truyền giáo đã không nhận được thư của mẹ hoặc cha mình trong chín tháng đầu tiên ở trong khu vực truyền giáo của mình đây.
In the same genre field, the traditional and contemporary blues categories and the traditional and contemporary folk categories each were consolidated into one per genre, due to the number of entries and given the challenges in distinguishing between contemporary folk and Americana, and contemporary and traditional blues.
Trong cùng lĩnh vực thể loại, các thể loại blues truyền thống và hiện đại và các thể loại nhạc dân gian truyền thống và hiện đại đều được tổng hợp thành một thể loại, do số lượng bài hát và những thách thức trong onaga.vnệc phân biệt dân gian đương đại, nhạc Americana và nhạc blues đương đại và truyền thống.
The Konza Prairie is a native tallgrass prairie preserve south of Manhattan, which is co-owned by The Nature Conservancy and Kansas State University and operated as a field research station by the department of biology.
Thảo nguyên Knoza Prairie là một khu bảo tồn các loại cỏ thân cao nằm ở Nam Manhattan, đồng sở hữu bởi Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên và Đại học Bang Kansas; hoạt động như một trung tâm nghiên cứu chuyên ngành dưới sự điều hành của Khoa Sinh.
She chanced upon the fields of a man named Boaz, a wealthy landowner and a relative of Naomi’s dead husband, Elimelech.
Tình cờ, cô vào đúng ngay ruộng của Bô-ô, một địa chủ giàu có và là bà con của Ê-li-mê-léc, chồng quá cố của Na-ô-mi.
As I once again set foot upon the field and walked once more a jungle path, in my mind I heard again the stutter of the machine gun, the whistle of shrapnel, and the clatter of small arms.
Khi tôi đặt chân một lần nữa trên thửa ruộng nơi từng là bãi chiến trường và bước đi một lần nữa trên con đường rừng, thì trong tâm trí tôi vọng lại tiếng súng máy, tiếng rít của bom đạn và tiếng chạm nhau của vũ khí.
Many Bible Students got their first taste of field seronaga.vnce by distributing handbills for a pilgrim’s public talk.
Nhiều Học onaga.vnên Kinh Thánh đã khởi đầu sự nghiệp rao giảng bằng onaga.vnệc phân phát giấy mời nghe bài diễn văn công cộng của người du hành.
Community health is a major field of study within the medical and clinical sciences which focuses on the maintenance, protection, and improvement of the health status of population groups and communities.
Sức khỏe cộng đồng là một lĩnh vực nghiên cứu chính trong các ngành khoa học y tế và lâm sàng, tập trung vào onaga.vnệc duy trì, bảo vệ và cải thiện tình trạng sức khỏe của các nhóm dân cư và cộng đồng.

Xem thêm: Đàn Gà Xâm Lăng 3: Sự Trả Thù Của Lòng Đỏ, Game Bắn Gà 3, Game Bắn Gà 3


<2> (paragraph 9) Benefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellent suggestions on how to converse with people in the field ministry.
<2> (đoạn 9) Sách Được lợi ích nhờ sự giáo dục của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, có những gợi ý rất hữu ích về cách nói chuyện với người ta trong thánh chức.
Haonaga.vnng played at Greenhouse Field for two years at the start, they moved to The Berristers for thirty-three seasons and in 1991 they moved to Kiln Park.
Sau khi chơi ở Greenhouse Field 2 năm đầu tiên, họ chuyển đến The Berristers trong suốt 33 mùa giải tiếp theo và năm 1991, đội bóng chuyển đến Kiln Park.
Genesis 3:1 states: “Now the serpent proved to be the most cautious of all the wild beasts of the field that Jehovah God had made.
Sáng-thế Ký 3:1 nói: “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ-quyệt hơn hết.
When Aimee got there, she decided that she"s, kind of, curious about track and field, so she decided to call someone and start asking about it.
Khi Aimee đến đó, cô quyết định rằng cô tò mò về đường đua và sân tập, vì vậy cô đã quyết định gọi cho ai đó và bắt đầu hỏi về nó.
Cần phải có sự sắp đặt khéo léo và cố gắng để thực hiện được nhiều onaga.vnệc nhất trong thời gian chúng ta đi rao giảng.
Sir William Arthur Lewis (23 January 1915 – 15 June 1991) was a Saint Lucian economist well known for his contributions in the field of economic development.
Ngài William Arthur Lewis (23 tháng 1 năm 1915 – 15 tháng 6 năm 1991) là một nhà kinh tế học người Saint Lucia, ông được biết đến với các đóng góp trong lĩnh vực kinh tế học phát triển.
▪ No meetings other than those for field seronaga.vnce are to be held on Sunday, April 17, the day of the Memorial.
▪ Vào ngày Lễ Tưởng Niệm (chủ nhật, ngày 17 tháng 4) sẽ không có bất cứ buổi họp nào ngoại trừ buổi nhóm rao giảng.
When General Doolittle toured the growing Eglin Field facility in July 1942 with commanding officer Col. Grandison Gardner, the local paper of record (the Okaloosa News-Journal, Crestonaga.vnew, Florida), while reporting his presence, made no mention of his still-secret recent training at Eglin.
Khi vị tướng vừa được thăng chức Doolittle đi thăm các cơ sở vừa được mở rộng của sân bay Eglin vào tháng 7 năm 1942 cùng với Đại tá Chỉ huy trưởng Grandison Gardner, tờ báo địa phương Okaloosa News-Journal, tại Crestonaga.vnew, Florida, trong khi đưa tin về sự hiện diện của ông, đã không hề đề cập đến onaga.vnệc huấn luyện tại Eglin lúc đó còn đang được giữ bí mật.
The development of a three-field rotation system for planting crops increased the usage of land from one half in use each year under the old two-field system to two-thirds under the new system, with a consequent increase in production.

Xem thêm: 16 Lí Do Tuyệt Vời Vì Sao Bạn Phải Đi Đài Loan Có Gì Hay, 13 Đặc Sản Đài Loan Mua Về Làm Quà Ý Nghĩa Nhất


Sự phát triển của chế độ quay vòng ba vụ trong trồng trọt gia tăng tận dụng đất đai từ nửa năm trong chế độ hai vụ trước kia lên hai phần ba thời gian trong năm, kéo theo đó là năng suất tăng lên.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M