DUNG DỊCH KEO LÀ GÌ

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (533.72 KB, 33 trang )
Bạn đang xem: Dung dịch keo là gì

Chương 7- HOÁ KEODUNG DỊCH KEO7.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN7.1.1.Hệ phân tán7.1.2.Cấu tạo của hạt keo7.1.3.Điều chế và làm sạch dung dịch keo7.2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEO7.2.1.Tính chất động học-phân tử của dung dịch keo7.2.2.Tính chất quang học của dung dịch keo7.2.3.Tính chất điện tích của dung dịch keo7.2.4.Sự keo tụ của dung dịch keo 1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢNHệ phân tán là hệ bao gồm môi trường liên tục và các tiểu phân có kích thước nhỏ phân tán trong môi trường đóHỆ PHÂN TÁNMôi trường phân tánPha phân tánKhí Lỏng RắnKhí Sol khí(Sương mù,Mây)Sol khí(Khói, bụi)Lỏng Bọt Nhũ tương Huyền phù và dung dịch keoRắn Đá xốp, thuỷ tinh xốpThuỷ tinh
-109Hệ keoTính chất của hệ này tuân theo các quy luật của hoá keo, tương đối bền vững3 10-610-6Hệ phân tán thôHệ huyền phù, nhũ tương, bọt, bụi. Hệ này không bền vững1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢNCẤU TẠO CỦA HỆ KEOBề mặt các hạt keo luôn luôn tích điện. Một mixen bao gồm:*Nhân: tạo bởi sự tổ hợp của m phân tử hay nguyên tử. Nhân có cấu trúc tinh thể và không tan trong môi trường phân tán. Trên bề mặt nhân, có các ion trong dung dịch bị hấp phụ gọi là ion tạo thế. Xung quanh nhân có một chất lỏng của môi trường phân tán gọi là lớp Stern gọi là bề mặt trượt. Một số ion đối với ion tạo thế gọi là thế khuyết tán và tạo nên điện thế zeta trên bề mặt trượt<(AgI)m nAg+(n-x)NO3->X+ xNO3
-NhânLớp Stern (hấp phụ)Lớp khuyếch tán1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢNCẤU TẠO CỦA HỆ KEOCác hệ keo SiO2,khi ở trong nước hình thành các nhóm bề mặt SiOH . Khi pH>2 thường phân ly SiOH SiO- + H+<(SiO2)m nO-(n-x)H+>X+ xH+NhânLớp Stern (hấp phụ)Lớp khuyếch tánCấu tạo mixen1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢNCẤU TẠO CỦA HỆ KEOCác hệ keo SiO2,khi ở trong nước hình thành các nhóm bề mặt SiOH . Khi pH>2 thường phân ly SiOH SiO- + H+I:nhân có điện tích bề mặtII:lớp SternIII:lớp khuếch tán
IV:dung dịch cân bằng ionỞ bề mặt hạt keo luôn tồn tại một thế . Tính chất bền vững của hệ keo tùy thuộc thếξξ1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢNĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH DUNG DỊCH KEODung dịch keo có độ phân tán nằm giữa hệ phân tán phân tử (dung dịch thật) và phân tán thô.10-7m Hạt keo 10-10mPhân tán Ngưng tụPhương pháp ngưng tụ: Phương pháp kết tinh từ dung dịch thực quá bão hoà thành những mầm tinh thể có kích thước tương ứng với kích thước của hạt keo.Phương pháp phân tán: phân chia các hạt đến kích thước cực nhỏ1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢNĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH DUNG DỊCH KEODung dịch keo có độ phân tán nằm giữa hệ phân tán phân tử (dung dịch thật) và phân tán thô.10-7m Hạt keo 10-10mPhân tán Ngưng tụ
Phương pháp ngưng tụ: Phương pháp kết tinh từ dung dịch thực quá bão hoà thành những mầm tinh thể có kích thước tương ứng với kích thước của hạt keo.Phương pháp phân tán: phân chia các hạt đến kích thước cực nhỏ1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.DUNG DỊCH KEOHẠT KEOTừ trên xuốngTừ dưới lênuĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH DUNG DỊCH KEOPHƯƠNG PHÁP PHẤN TÁNPhương pháp cơ học: Nghiền (thường sử dụng ở dạng huyền phù thô. Để giảm độ cứng vật liệu, thêm chất giảm độ cứng và chất ổn định.Phương pháp sử dụng năng lượng điện: thực hiện phóng điện qua hai điện cực được làm bằng chất phân tán, nhúng trong môi trường phân tán. Thí dụ như điều chế sol vàng trong môi trường axit hoá.Phương pháp siêu âm: thực hiện trong môi trường sóng siêu âm có tần số 105 hoặc 106 Hz. Phương pháp này cũng khá phổ biến để chế tạo hệ keo1.DUNG DỊCH KEOĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH DUNG DỊCH KEO
PHƯƠNG PHÁP PHẤN TÁN<(Au)m nAuCl4->X- xH+NhânLớp Stern (hấp phụ)Lớp khuyếch tánCấu tạo mixenVàng kim loại bay hơi từ bề mặt điện cực ở dạng các nguyên tử vàng riêng rẽ, sau đó ngưng tụ thành hạt keo vàng. Trên bề mặt các nhân keo hình thành các axit HAuCl4Làm sạch hệ keo bắng phương pháp màng bán thấm1.DUNG DỊCH KEOPhương pháp nghiềnPP Sử dụng năng lượng điệnPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN1.DUNG DỊCH KEOĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH DUNG DỊCH KEOPHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤ*PP Ngưng tụ do phản ứng hoá học:


Xem thêm: Barbie: 12 Nàng Công Chúa Barbie Hay Nhất Mọi Thời Đại, Princesses' Still From The Game

Dựa trên các phản ứng tạo ra các hợp chất khó tan. Thí dụ như chế tạo hạt keo AgI*PP Ngưng tụ do hơi: Chế tạo các hệ sol hữu cơ –kim loại*PP thay thế dung môi: thêm vào dung dịh thực một thể tích tương đối lớn của một chất lỏng khác . Chất lỏng này là dung môi khó tan đối với chất tan và không tan đối với dung môi của dung dịch trên, hình thành một dung dịch quá bão hoà của chất tan trong dung môi mới, chất tan bắt đầu ngưng tụ thành dung dịch keo.1.DUNG DỊCH KEOĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH DUNG DỊCH KEOPHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤQúa trình kết tinh qua hai giai đoạn:*Giai đoạn tạo mầm*Giai đoạn phát triển mầmtm ptmv v>Số mầm tạo ra nhiều hơn và kích thước tinh thể sẽ nhỏ hơntm ptmv vSố mầm tạo ra ít hơn và kích thước tinh thể sẽ lớn hơn1.DUNG DỊCH KEO1.DUNG DỊCH KEO1.DUNG DỊCH KEO1.DUNG DỊCH KEO1.DUNG DỊCH KEO1.DUNG DỊCH KEO2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEO
TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC - PHÂN TỬ CỦA HỆ KEOSự khuyếch tán và chuyển động BrownTốc độ chuyển động của các hệ keo trong sol ở trạng thái bền vững nhỏ hơn nhiều so với tốc độ chuyển động của các phân tử hay ion trong dung dịch thực. Phương trình Enstein6 . . .ARTDr Nπ η=D:hệ số khuyếch tánR:bán kính hình cầu : độ nhớt dung môiR:hằng số khíT:nhiệt độ Kη1.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEOĐộ nhớt của dung dịch keo20(1 . . )A y B yη η= + +ηĐộ nhớt của dung môiA, B : hằng sốy: phần thế tích pha phân tán. Sự sa lắng của hệ keo:
Tốc độ sa lắng:Nếu hệ keo có thể tích V, khối lượng riêng phân tán trong một chất lỏng có khối lượng riêng thì tốc độ sa lắng của hạt keo là:ρ0ρ22( )..9ogu rρ ρη−=g: gia tốc trọng trườngr: bán kính hạt keo :độ nhớt dung dịchη2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEOĐộ bền của hệ keo:Tuỳ thuộc vào tốc độ khuyếch tán và tốc độ sa lắng :*Hệ keo bị sa lắng khi:*Hệ keo cân bằng*Hệ keo bền vững:ktvsl
vsl ktv v>sl ktv v=sl ktv v2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEOPhương trình phân bố hạt theo độ cao:. ...m g hk ToC C e−=m: khối lượng hạt keog: gia tốc trọng trườngh: độ caoCàng lên cao, nồng độ hạt keo càng giảm.Muốn hạt phân bố đồng đều thì cần giảm khối lượng m của hạt nghĩa là tăng độ phân tán của hạt 2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEOÁP SUẤT THẨM THẤU CỦA DUNG DỊCH KEOÁp suất thẩm thấu của dung dịch vô cùng loãng:
. .C R TΠ =Π Áp suất thẩm thấuC: Nồng độ chất tanR: Hằng số khí lý tưởngT: Nhiệt độ KÁp suất thẩm thấu của dung dịch keo:'. . ' .AnR T n K TNΠ = =Áp suất thẩm thấu của dung dịch keo nhỏ hơn áp suất thẩm thấu của dung dịch thật vì số lượng hạt n’ của hệ keo nhỏ hơn rất nhiều so với dung dịch thật2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH KEO
Xem thêm: Trước Khi Hiến Máu Nên Ăn Gì Mới Tốt? Những Điều Bạn Cần Lưu Ý Khi Hiến Máu Tình Nguyện

*
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan 141 1 6