ĐỊA NGỤC A TỲ LÀ GÌ

  -  

Địa ngục A Tỳ theo tiếng Hán Việt bao gồm nghĩa là Vô loại gián (không gián đoạn) hay còn gọi là Vô Cửu. Kinh cửa hàng Phật Tam Muội nói: “Ngục A Tỳ bị khổ lớn một ngày một đêm bằng năm mươi tiểu kiếp ở thế gian. Cứ như vậy thọ mạng hết một đại kiếp. Người bao gồm đủ tội ngũ nghịch thì phải chịu tội năm kiếp. Hơn nữa, chúng sinh làm sao phạm bốn điều trọng cấm: ăn ko của tín thí, phỉ báng, tà kiến, ko biết nhân quả, đoạn học bát Nhã, hủy mười phương Phật, ăn trộm của sư tăng, dâm dật vô đạo, hãm hiếp tịnh ni, hủy nhục người thân. Người đó phải chịu tội báo một trăm linh bốn ngàn đại kiếp, lại còn bị đưa vào mười tám mẫu vạc ở phương Đông để chịu khổ. Những phương Tây, Nam, Bắc cũng giống như thế”.

Bạn đang xem: địa ngục a tỳ là gì

*

Trong ghê Lương Hoàng Sám, Đức Phật dạy Ngài A Nan: Như chúng sinh làm sao giết cha hại mẹ, nhục nhã sáu giòng bà con, người ấy lúc mạng tầm thường chó sắt hả miệng, hóa có tác dụng mười tám bánh xe, giống như xe vàng, tất cả bảo cái che trên. Hết thảy mũi lửa nhọn kia hóa làm cho ngọc nữ. Người gồm tội tê xa trông thấy, sinh tâm vui mừng. Nghĩ rằng: “Ta muốn đến đó chơi, Ta muốn đến đó chơi”. Khi đến rồi, thì bị gió phong đao xẻ thân, lạnh quá chừng. Tội nhân lại nghĩ: Há được lửa tốt, ngồi trên xe đốt lên nhưng hơ! Nghĩ như thế rồi thì liền chết. Trong tích tắc lại thấy bản thân ngồi bên trên xe vàng ngắm xem ngọc nữ. Nhưng bị ngọc nữ cầm búa sắt chém thân. Dưới thân lửa bốc hừng hực, mau như chớp nhoáng, trong nháy mắt lại rơi vào a tỳ địa ngục.

Từ ngăn trên, chớp mắt đọa xuống ngăn dưới. Thân lớn đầy ngăn. Chó đồng cẩu lớn tiếng sủa lên cùng nhai xương nuốt tủy. Ngục tốt la sát cầm xoa sắt lớn xoa đầu bắt đứng dậy; lửa cháy khắp thân, cháy luôn luôn thành a tỳ. Lưới sắt tuôn mưa dao. Dao theo lỗ nang lông vào vào thân thể, hóa làm cho vua Diêm Vương. Vua lớn tiếng bảo rằng: “Kẻ dở người si, giống ngục tốt kia, ngươi ở dương thế, bất hiếu với phụ thân mẹ, tà mạng ko đạo đức cần phải đọa vào chỗ này, gọi là A tỳ Địa ngục. Ngươi là người không biết ơn, không hổ thẹn. Ngươi chịu khổ não như thế gồm sướng không?” Nói rồi, biến mất.

Bấy giờ ngục tốt lại đuổi tội nhân từ ngăn dưới lên ngăn trên. Phải trải qua tám vạn bốn ngàn ngăn giữa mới qua khỏi lớp lưới sắt cuối cùng một ngày một đêm mới khắp a tỳ địa ngục. Một ngày một đêm ở địa ngục bằng sáu chục tiểu kiếp ở dương gian. Tội nhân sống như vậy vào địa ngục một đại kiếp.

1. Ngũ nghịch trọng tội

Người phạm tội ngũ nghịch không biết hổ thẹn đề nghị gây tội ấy. Vày tội ngũ nghịch nên những khi lâm chung có mười tám thứ phong đao như xe lửa sắt cắt xẻ thân thể. Tội nhân vì chưng nóng bức phải nói thế này: “Nếu ta có các thứ hoa sắc đẹp ấy, cây đại thọ non mẻ kia, ở đó dạo chơi há không vui sao!”

Nghĩ như thế rồi thì tất cả tám vạn bốn ngàn rừng ác kiếm hóa làm cho cây báu, hoa quả tốt tươi, sắp bày ra trước mắt lửa lạnh hừng hực hóa làm hoa sen nơi gốc cây kia. Tội nhân thấy vậy liền nghĩ thầm: “Ta đã mãn nguyện”.

Trong nháy mắt, tội nhân liền ngồi trên hoa sen. Trong khoảnh khắc, các trùng mỏ nhọn, từ vào hoa lửa có mặt rúc ráy cốt tủy, thấu suốt vai trung phong can. Tội nhân phải vịn cây đứng dậy. Các nhành cây biến thành lưỡi kiếm, róc thịt chẻ xương, vô lượng rừng đao từ không trung rơi xuống. Những lò hổng xe lửa mười tám điều đau khổ nhất thời đưa đến.

*

Những cảnh tượng này hiện ra thì tội nhân bị hãm xuống địa ngục từng dưới; rồi từ từng dưới lên từng trên. Toàn thân lột hết như hoa nở. Trải khắp ngăn dưới, rồi lên ngăn trên, bị lửa mạnh thiêu đốt dữ dội.

Đến ngăn bên trên rồi, body tràn khắp ngăn ấy, bị khổ óc nung nấu vô cùng. Tội nhân phải trợn mắt le lưỡi. Bởi vì phạm tội ngũ nghịch, đề nghị bị vạn ức đồng sôi, trăm nghìn đao luân, từ trên không rơi xuống, vào bên trên đầu, ra dưới chân; đau khổ còn gấp bội hơn trước nữa một trăm , một nghìn vạn phần. Người phạm đủ năm nghịch tội phải chịu tội đủ năm kiếp.

2. Các ác nghiệp khác

Lại nữa nếu người làm sao phá cấm giới của Phật, luống ăn dùng của tín thí, phỉ báng Tam bảo, tà kiến, ko biết nhân quả, ko học trí huệ bát nhã, khinh thường chê mười phương Phật, trộm cắp của Pháp, có tác dụng việc ô uế bất tịnh hạnh, ko hổ thẹn, hủy nhục bà con, tạo những điều ác, người ấy khi sắp lâm chung, tội báo bị phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh, như bị đánh đập.

Tư tưởng hoang mang, yêu thích mê lầm lẫn. Thấy công ty cửa và con cái nam nữ, và lớn nhỏ, cùng tất cả sự vật của mình đều bất tịnh. Tiểu dãi hôi thối, tràn đầy thân thể. Bấy giờ người ấy nghĩ rằng:

“Sao đây không có thành quách với núi rừng tốt đẹp, để ta dạo chơi mà lại ở giữa đám bất tịnh ô uế này ư?”

Nghĩ như thế rồi, liền bị ngục tối la sát lấy mẫu xoa sắt lớn đánh ngục a tỳ, và các rừng đao hóa có tác dụng cây báu, với ao hồ non mẻ, lửa dữ hóa làm hoa sen lá vàng; những con trùng sắt mỏ nhọn hóa có tác dụng chim phù nhan. Những tiếng thống khổ vào địa ngục như music ca vịnh.

Tội nhân trông thấy tốt đẹp như vậy liền nghĩ rằng: “Ta mau đến đó cơ mà dạo chơi”. Nghĩ xong xuôi liền thấy bản thân ngồi trên hoa sen lửa. Các trùng sắt mỏ nhọn từ các lỗ lỗ chân lông trong thân rúc ra, cắn rức thân thể. Trăm nghìn bánh xe sắt từ trên đánh vào thân; hằng hà sa số xoa sắt, khiêu múc tròng mắt. Chó đồng cẩu vào địa ngục hóa làm cho trăm ức chó sắt dành nhau cấu xé toàn thân tội nhân, lấy trái tim nhưng ăn. Vào nháy mắt, thân thể đã thành cánh hoa sắt, tràn khắp mười tám ngăn ngục, mỗi mỗi hoa bao gồm tám vạn bốn ngàn lá, mỗi mỗi lá, đầu mình bộ hạ chi tiết đều ở vào một ngăn; địa ngục không lớn thân này không nhỏ cho nên biến khắp địa ngục.

Xem thêm: Vào Game Bị Văng Ra Pc Bị Văng Ra Màn Hình Xử Lí Thế Nào ? Tại Sao Đang Chơi Game Bị Văng Ra Desktop

Những tội nhân này đọa vào địa ngục ấy tám vạn bốn nghìn đại kiếp. Ngục này tiêu diệt rồi lại vào trong mười tám ngăn ngục khác, chịu khổ như trên. A tỳ ngục này về phương phái mạnh cũng bao gồm 18 ngăn; phương Tây cũng tất cả mười tám ngăn, phương Bắc cũng bao gồm mười tám ngăn.

Hủy báng các kinh Phương đẳng Đại thừa tạo đủ năm tội nghịch; phá hoại Hiển Thánh, đoạn các căn lành. Những người như vậy chịu đủ tội lỗi. Thân lớn khắp A tỳ địa ngục; tứ đưa ra trải khắp cả mười tám ngăn A tỳ địa ngục này chỉ thiêu đốt những chúng sinh tạo giống địa ngục như trên. Khi kiếp địa ngục sắp hết thì thấy cửa địa ngục phương Đông liền mở. Tội nhân nhìn thấy kế bên cửa ấy có dòng nước trong chảy đuối mẻ; có rừng cây hoa quả tốt tươi hiện ra những tội nhân ở ngăn dưới quan sát thấy thì mắt tạm bớt đổ lửa. Từ ngăn dưới vươn bản thân lên quằn quại trườn đi, tuột cả thân hình nhưng mà chạy lên ngăn trên, tay vịn bánh xe pháo đao. Bấy giờ trên không trung mưa xuống những hoàn sắt nóng. Tội nhân chạy đến cửa phương Đông. Vừa đến cổng thì ngục tốt la sa tay cầm xoa sắt đâm ngược vào tròng mắt của tội nhân.

Chó đồng cẩu nhai ngầu trái tim; tội nhân phải chết ngất. Chết rồi sống lại, thấy cửa phương nam mở như cửa phương trước kia ko khác.

Cửa phương Tây, phương Bắc cũng đều như vậy. Trải qua thời gian nửa kiếp, tội nhân phải chết vào A tỳ địa ngục.

Chết rồi sống lại sinh vào địa ngục giá bán lạnh rồi chết vào địa ngục mặt hàng băng này. Chết rồi lại sống; sống rồi lại sinh vào địa ngục hắc ám, một trăm, một nghìn vạn năm mắt ko trông thấy, thân làm con đại trùng, quằn quại bỏ đi; những căn ám độn, ko hiểu biết gì phải quấy lại bị một trăm một ngàn hổ lang lôi cuốn dành ăn. Chết rồi lại sinh vào loại súc sinh, năm nghìn vạn năm làm thân chim muông. Khổ sở như thế cho đến khi hết tội, được sinh làm người. Nhưng lại phải đui, điếc, ngọng, lịu, phung hủi, ung thư, bần cùng hạ tiện. Bao nhiêu suy đồi khổ sở bản thân phải tự rước lấy. Làm cho thân nhát hạ như vậy năm trăm lần sống thác. Lại sinh vào loại quỉ đói. Ở trong bửa quỉ gặp được thiện tri thức những vị đại Bồ tát quở trách nói rằng:

“Người ở vào vô lượng đời về trước đã tạo ra vô lượng tội, phỉ báng Tam bảo, không tin nhân quả cần đọa vào A tỳ địa ngục chịu nhiều khổ não không thể kể xiết. Ni ngươi bắt buộc phát vai trung phong từ bi”.

*

Bấy giờ các ngã quỉ nghe lời ấy rồi liền xưng Nam mô Phật.

Nhờ sức hồng ân của chư Phật, liền được mạng chung, sinh lên cõi trởi tứ thiên. Sinh lên đó rồi ăn năn tự trách, phát trung ương Bồ đề.

Tâm quang của các chư Phật không bỏ những người phát vai trung phong này, thâu nhiếp những người phát trọng tâm như vậy và thương mến như La Hầu La. Dạy bảo kị xa địa ngục, không cho thân xa đọa như quý tròng nhỏ mắt.

Phật bảo Đại vương: “Muốn biết hào quang chư Phật thường chiếu nơi nào thì hãy xem hào quang đãng ấy thường chiếu những nơi bọn chúng sinh đau khổ như vậy không loại gián đoạn, không người cứu vớt. Tâm Phật thường biết nơi đâu? Thường biết những nơi chúng sinh chịu hành phạt cực hình, cực ác như vậy. Vậy đem tâm Phật mà trau dồi vai trung phong mình, trải qua nhiều số kiếp, khiến những người ác cơ phát chổ chính giữa Bồ đề”.

Hôm nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nghe Phật Thế Tôn nói các thống khổ như bên trên thì gia trọng tâm giữ ý, chớ sinh lòng buông lung. Nếu Đại bọn chúng không siêng năng lập phương tiện tu hành Bồ tát đạo thì ở trong mỗi địa ngục đều vô tội phần.

Xem thêm: Cách Chơi Game Cắt Thạch 3, Giới Thiệu Game Lam Thach Rau Cau

Ngày ni Đại chúng nên vì hết thảy bọn chúng sinh hiện đang chịu thống khổ trong A tỳ địa ngục, vị hết thảy chúng sinh sẽ chịu thống khổ trong A tỳ địa ngục, với rộng ra mang đến đến hết thảy chúng sinh hiện chịu, cùng sẽ chịu khôn xiết vô tận thống khổ trong hết thảy địa ngục ở mười phương nhưng đầu thành đỉnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi Phụ.