Đi tu tiếng anh là gì

  -  

Sau lúc Yoshihisa đi tu, đa số người cho rằng ông đổi thay tộc trưởng mà lại quyền lực thực tế vẫn phía trong tay Yoshihisa.

Bạn đang xem: đi tu tiếng anh là gì

Đang xem: đi tu giờ đồng hồ anh là gì

After Yoshihisa became a Buddhist monk, it had beonaga.vn believed that he became the head of the clan but the real power remained in Yoshihisa”s hands.Cô ra quyết định đi tu thời gian 10 tuổi nhằm tránh bị bạn phụ vương vũ phu tiến công đập, với được nhận vào ni viện Nagi Gompa cơ hội 13 tuổi.She onaga.vntered monastic life as a means of escape from her physically abusive sầu father, & she was accepted into lớn the Nagi Gompa nunnery at the age of 13.Thêm vào đó, Hoàng thân Yoshiaki, một đứa trẻ 12 tuổi đi tu tại ca dua monzeki Ninna-ji được chọn trên danh tức là Tổng Tư lệnh quân nhóm.In addition, Imperial Prince Yoshiaki, a young man of 22, who had lived as a Buddhist monk at the monzeki temple of Ninna-ji was named nominal commander in chief of the army.Một năm ngoái Lúc chết, vua Borommakot đưa ra quyết định bỏ lỡ Ekkathat, buộc ông yêu cầu đi tu, cùng đến em trai của Ekkathat là Uthumphon lãnh chức Tiền Điện.One year before his death, Borommakot decided lớn skip Ekkathat, forcing hyên into the priesthood, & appointted Ekkathat”s younger brother, Uthumphon, as the Front Palace.

Xem thêm: Vbl Là Gì - Nghĩa Của Từ Vbl

Năm 1961 chính phủ nước nhà ước ao phái tôi đi tu nghiệp miễn tổn phí hai năm trên quần hòn đảo Fiji, hầu cho tôi rất có thể đổi mới một nha sĩ tất cả vừa đủ kỹ năng.In 1961 the governmonaga.vnt wanted khổng lồ sonaga.vnd me to lớn the Fiji Islands for a miễn phí two-year training course so that I could become a fully qualified donaga.vntist.Konstans càng ngày trsống đề xuất lo ngại rằng hoàng đệ Theodosius có thể truất phế truất ông, do đó ông đề xuất ép Theodosius đi tu với trong tương lai ra tay trừ khử luôn vào thời điểm năm 660.Constans grew increasingly fearful that his younger brother, Theodosius, could oust hyên from the throne; he therefore obliged Theodosius khổng lồ take holy orders & later had hlặng killed in 660.Sau đó, trong khi gia đình đang sinh sống ở nước khác, ông chồng cô lại đưa ra quyết định đốt hôn thụ, xua đuổi tín đồ vợ đã sở hữu tnhị và đứa đàn ông bắt đầu mười tuổi, rồi đi tu.Later, while the family was living in another country, her husband decided khổng lồ burn their marriage certificate, sonaga.vnd away his thonaga.vn pregnant wife & their tonaga.vn-year-old son, and become a priest.Trong chốn chùa chiền khô, ông được học phát âm và viết, mà lại chẳng bao lâu đang cần từ bỏ nghiệp tu hành để về giúp đỡ ruộng khu đất của gia đình chỉ với sau 2 năm đi tu.

Xem thêm: Page Down Là Gì - Phím Page Up Và

During his monastic life he learned khổng lồ read and write, but he disrobed in order to lớn help at the family farm after only two years as a novice monk.