DANH LAM THẮNG CẢNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
admingiaotiep, giaotieptienghen, tailieugiaotiep

VN nổi tiếng cùng với rừng quà biển khơi bạc cùng vô vàn những danh lam chiến hạ chình ảnh khét tiếng. Khắp những vùng miền tự Bắc mang lại Nam cơ hội nào thì cũng đầy ắp các khác nước ngoài đến thưởng nước ngoài vẻ đẹp mắt lớn lao được vạn vật thiên nhiên ban tặng ngay của quốc gia ta. Để rất có thể có tác dụng đa dạng mẫu mã mẫu câu giao tiếp hằng ngày với nâng cao phản xạ giao tiếp, các bạn tuyệt thuộc Ms.Tkhô hanh trang bị cho chính mình phần lớn trường đoản cú vựng giờ Anh về danh lam chiến hạ chình ảnh toàn quốc nhé!

Các bài bác liên quan

— TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ DANH LAM THẮNG CẢNH VIỆT NAM–

Các danh lam chiến hạ chình ảnh nghỉ ngơi Miền Bắc


Bạn đang xem: Danh lam thắng cảnh tiếng anh là gì

*

1. Bat Trang pottery village /Bat Trang ˈpɒtəri ˈvɪlɪʤ/: Làng gtí hon Bát Tràng

2. Dong Xuan Market /Dong Xuan ˈmɑːkɪt/: Chợ Đồng Xuân

3. Ha Long Bay /Ha Long beɪ/: Vịnh Hạ Long

4. Ha Noi Old Quarter /Ha Noi əʊld ˈkwɔːtə/: phố cổ Hà Nội

5. Hanoi Old Citadel – /Hanoi əʊld ˈsɪtədl /: Thành cổ Hà Nội

6. Hanoi Opera House /ˈɒpərə haʊs/: Nhà hát phệ Hà Nội

7. Imperial Citadel of Thang Long /ɪmˈpɪərɪəl ˈsɪtədl ɒv Thang Long/: Hoàng Thành Thăng Long

8. Long Bien Bridge /Long Bien brɪʤ/: Cầu Long Biên

9. National Museum of Vietnamese History /ˈnæʃənl mju(ː)ˈzɪəm ɒv ˌvjɛtnəˈmiːz ˈhɪstəri/: Bảo tàng lịch sử tổ quốc Việt Nam

10. One Pillar Pagodomain authority /Mot Cot pəˈgəʊdə/: Chùa Một Cột

11. Phong Nha – Ke Bang National Park /Phong Nha – Ke Bang ˈnæʃənl pɑːk/: Vườn non sông Phong Nha – Kẻ Bàng

12. Quan Su Temple /Quan Su ˈtɛmpl/: Đền Quán Sứ

13. Quan Thanh hao Temple /Quan Tkhô hanh ˈtɛmpl/: Đền Quán Thánh

14. St. Joseph’s Cathedral /St. ˈʤəʊzɪfs kəˈθiːdrəl/: Nhà thờ lớn


*

15. Sword Lake /sɔːrd leɪk/: Hồ Hoàn Kiếm/ Hồ Gươm

16. Temple of Literature /ˈtɛmpl ɒv ˈlɪtərɪʧə/: Quốc Tử Giám Quốc Tử Giám

17. Tran Quoc pagodomain authority /Tran Quoc pəˈgəʊdə/: Ca tòng Trấn Quốc


*Xem thêm: Bách Quỷ Dạ Hành Trong Truyền Thuyết Nhật Bản Bách Quỷ Dạ Hành "

18. Trang An Landscape Complex /Trang An ˈlænskeɪp ˈkɒmplɛks /: Quần thể danh chiến thắng Tràng An

19. Truc Bach lake – /Truc Bach leɪk/: Hồ Trúc Bạch

đôi mươi. Van Phuc Silk Village /Van Phuc sɪlk ˈvɪlɪʤ /: Làng lụa Vạn Phúc

21. Viet Nam Fine Arts Museum – /faɪn ɑːts mju(ː)ˈzɪəm/: Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

22. Vietphái nam museum of ethnology /Vietphái nam mju(ː)ˈzɪəm ɒv ɛθˈnɒləʤi /: Bảo tàng dân tộc học

23. Water puppet theatre /ˈwɔːtə ˈpʌpɪt ˈθɪətə/: Nhà hát múa rối nước

Các danh lam chiến thắng cảnh sống miền Trung

A. Danh lam chiến hạ cảnh ở Đà Nẵng


*

1. Ba Na Hills /Ba Ha Hills/: Núi Bà Nà

2. Dragon Bridge /ˈdrægən brɪʤ/: Cầu Sông Hàn


*

3. Hai Van pass /Hai Van pɑːs/: Đèo Hải Vân

4. Linh Ung Pagodomain authority /Linc Ung pə’goudə/: Ca dua Linh Ứng

5. Marble Mountain /ˈmɑːbl ˈmaʊntɪn /: Ngũ Hành Sơn

6. Museum of Cham mê Sculpture /mjuˈzɪəm ɒv Cđê mê ˈskʌlpʧə/: Bảo tàng chạm trổ Chăm

7. My Khe Beach /My Khe biːʧ/: Bãi đại dương Mỹ Khê

8. My Son Sanctuary /My Son ˈsæŋktjʊəri/: Thánh địa Mỹ Sơn

9. Non Nuoc Beach /Non Nuoc biːʧ /: Bãi đại dương Non Nước

10. Rooster Church /ˈruːstə ʧɜːʧ/: Nhà thờ Con Gà

11. Son Tra Peninsula /Son Tra pə’ninsjulə/: Bán đảo Sơn Trà

12. The Sun wheel / ðə sʌn wiːl/: Vòng quay Mặt Trời

B. Danh lam chiến hạ cảnh sinh sống Huế
Xem thêm: Tác Dụng Của Dưa Hấu Có Vitamin Gì, Điểm Tên Những Lợi Ích Bất Ngờ Của Dưa Hấu

1. Can Ckhô cứng Palace /Can Ckhô hanh ˈpæləs/: Điện Cần Chánh

2. Citadel of Ho Dynasty /ˈsɪtədl ɒv Ho ˈdɪnəsti/: Thành đơn vị Hồ

3. Dien Tho palace /Dien Thoˈpæləs/: Cung Diên Thọ

4. Gia Long mausoleum /Gia Long mɔːsəˈliːəm: Lăng Gia Long

5. Hue Citadel /Hueˈsɪtədəl/: Kinh thành Huế

6. Hue Royal Maritime Museum /Hue ˈrɔɪəl ˈmærɪtaɪm mjuˈziːəm/: Bảo tàng Cổ đồ gia dụng Cung đình Huế

7. Hue Temple of Literature /Hue ˈtempl əv ˈlɪtrətʃər/: Vnạp năng lượng miếu Huế

8. Hueancient capital /Hueˈeɪnʃənt ˈkæpɪtl/: Cố đô Huế

9. Huong river /Huongˈrivər/: Sông Hương

10. Imperial City /ɪmˈpɪriəl ˈsɪti/:Hoàng thành

11. Knhị Dinhmausoleum /Khai Dinch ˌmɔːsəˈliːəm/: Lăng vua Khải Định

12. Meridian Gate Hue /məˈrɪdiən ɡeɪt Hue/:Ngọ Môn Huế

13. Minch Mang mausoleum /Minch Mangˌmɔːsəˈliːəm/: Lăng vua Minc Mạng

14. Ngu BinhMountain /Ngu Binch ˈmaʊntn/: Núi Ngự Bình

15. Tu Dam pagoda /Tu Dam pəˈɡoʊdə: Ca dua Từ Đàm

16. Tu Duc mausoleum / Tu Duc mɔːsəˈliːəm /: Lăng vua Tự Đức

17. Tnhì Hoa Palace /Tnhị Hoaˈpæləs/: Điện Thái Hòa

18. The Complex of Hue Monuments /ðə ˈkɒmplɛks ɒv Hue ˈmɒnjʊmənts/: Quần thể di tích lịch sử Cố đô Huế

19. Thien Mupagoda / Thien Mu pəˈɡoʊdə/: Ca tòng Thiên Mụ

trăng tròn. Truong Tien bridge /Tuong Tien brɪdʒ/: Cầu Trương Tiền

Các danh lam thắng chình họa sinh sống miền Nam

1. Tập Đoàn Bitexco financial tower /Tập Đoàn Bitexco faɪˈnænʃəl ˈtaʊə/: Tháp tài bao gồm Bitexco

2. Central Post Office /ˈsɛntrəl pəʊst ˈɒfɪs/: Bưu điện Trung Tâm

3. Cu Chi Tunnels /Cu Chi ˈtʌnlz/: Địa đạo Củ Chi

4. Fine Art Museum /faɪn ɑːt mju(ː)ˈzɪəm/: Bảo tàng Mỹ Thuật

5. National Museum of Vietnamese History /ˈnæʃənl mju(ː)ˈzɪəm ɒv ˌvjɛtnəˈmiːz ˈhɪstəri/: Bảo tàng lịch sử hào hùng quốc gia Việt Nam


6. Notre-Dame Cathedral /Notre deɪm kəˈθiːdrəl/: Nhà thờ Đức Bà

7. Nguyen Hue Walking Street /Nguyen Hue ˈwɔːkɪŋ striːt/: Phố đi bộ Nguyễn Huệ

8. Reunification Palace /ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃən ˈpælɪs/: Dinh Thống Nhất

9. Sai Gon Opera House /Sai Gon ˈɒpərə haʊs /: Nhà hát béo Sài Gòn

10. Sai Gon Zoo and Botanical Garden /Sai Gon zuː ænd bəˈtænɪkəl ˈgɑːdn/: Thảo Cầm Viên

11. Starlight Bridge /ˈstɑːlaɪt brɪʤ/: Cầu Ánh Sao

12. Turtle Lake /ˈtɜːtl leɪk/: Hồ Con Rùa

13. Thu Thiem Tunnel /Thu Thiem ˈtʌnl/: Hầm Thủ Thiêm

————

Chúc chúng ta ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa đào tạo hiện tại tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch knhì giảng những khóa đào tạo và huấn luyện trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/