Đa Dạng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Variety Diversity nhìn chung đều chỉ sự đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại của đối tượng được nói đến. Trong nhiều trường hợp cả hai từ có thể sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể sau giữa chúng có sự khác biệt.Bạn đang xem: đa dạng tiếng anh là gì

Diversityđược sử dụng nhiều nhất để nói về sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc của một nhóm ngườihay sự đa dạng về loài của sinh vật (cây cỏ, động vật...). Variety hầu như không được dùng trong trường hợp này.Bạn đang xem: Đa dạng tiếng anh là gì

- International students bring diversity to schoolsSinh viên quốc tế đem lại cho trường học sự đa dạng về văn hóa.

Bạn đang xem: đa dạng tiếng anh là gì

Người nói muốn nhắc đến sự khác biệt về văn hóa và sắc tộc của sinh viên của trường.

- thebiological diversityof the rainforestssự đa dạng sinh học của rừng mưa nhiệt đớiỞ đây người nói muốn đề cập sự phong phú về chủng loại của thực vật và động vật sống trong rừng.

Variety được dùng để làm nổi bật ý tưởng về những chọn lựa khác nhau mang lại từ sự đa dạng. Diversity ít được sử dụng trong trường hợp này.

- There is a large variety of fruit hereCó nhiều loại trái cây khác nhau ở đây (để lựa chọn)

-Thistoolcan be used in a variety of waysCông cụ này có thể được sử dụng vào nhiều mục đích (tùy chọn)

-I was impressed by the variety ofdisheson offerTôi ấn tượng vì có quá nhiều món ăn (để chọn)

Variety còn được sử dụng như một danh từ đếm được để chỉ từng chủng loại của sự đa dạng. Trong trường hợp này nó gần nghĩa với kind, type, species, variant... Diversity không có nghĩa này.

Ví dụ:- Apples come in a great many varieties.- There aredifferent varieties of English

Ví dụ:- We all need variety/diversity in our diet

Luyện tập:

Bạn chọn variety, diversity hay cả hai?(Bạn bôi đen phần text bên phải của "Đáp án" để xem câu trả lời)

Đáp án: variety

2. Schools are taking in more international students because they bring ________

Đáp án:diversity

3.The abundance of vegetation has provided a greater opportunity for gathering a ________ of plants.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Lạc Khoản Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lạc Khoản

Đáp án:variety

4.Dietary ________ is recognized as a key element of a high quality diet.

Đáp án:variety and diversity

5.There isa wide ________ ofpatterns to choose from.

Đáp án:variety

6. We're looking at a rare ________ of orchid.

Đáp án: variety

7. Does television adequately reflect the ethnic and cultural ________ of the country?

Đáp án:diversity

Nếu bạn thật sự muốngiao tiếp tiếng Anhtốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốntừ vựng tiếng Anhcủa mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đội Hình Full Kính Cơ Âm Dương Sư, Âm Dương Sư Ký Lục

Hai trong số những bài tập hiệu quảkhi bạn học từ vựng ở onaga.vn

onaga.vn có hơn50 bộ từ vựng tiếng Anhđa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau,onaga.vn còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất,để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.