Criticize đi với giới từ gì

  -  

Bản dịch và định nghĩa của criticize , từ điển trực tuyến Tiếng Anh - Tiếng onaga.vnệt. Chúng tôi đã tìm thấy ít nhất 201 câu dịch với criticize .


Most writers are sensitive to criticism.

Hầu hết các nhà văn đều dễ bị tổn thương bởi các lời chỉ trích.


But the two do not, as critics claim, contradict each other.

Nhưng hai sự tường thuật này không mâu thuẫn như những nhà phê bình khẳng định.


The policy of the government was criticized by the opposition party.

Chính sách của chính phủ bị phê phán bởi đảng đối lập.


*

*

His fourth mixtape, Young Sinatra: Welcome to Forever (2013), was released to critical acclaim, and allowed Logic to secure a recording contract with Def Jam Recordings.

Bạn đang xem: Criticize đi với giới từ gì


Mixtape thứ tư của anh, Young Sinatra: Welcome to Forever (2013), được phát hành và nhận được đánh giá rất tốt từ giới phê bình, giúp cho Logic kí thỏa thuận thu âm với Def Jam Recordings.
We may not realize it in ordinary life, but the intensity of the Higgs field is critical for the structure of matter.
Chúng ta có thể không nhận ra nó trong cuộc sống thường ngày, nhưng cường độ của trường Higgs là rất quan trọng đối với cấu trúc của vật chất.
Ví dụ: ở Hoa Kỳ, các quyền của bản quyền bị hạn chế bởi các học thuyết về "sử dụng hợp pháp," trong đó một số mục đích sử dụng tài liệu có bản quyền nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với phê bình, nhận xét, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu có thể được xem là hợp pháp.
His 1985 film Revolution about a fur trapper during the American Revolutionary War, was a commercial and critical failure, which Pacino blamed on a rushed production, resulting in a four-year hiatus from films.
Năm 1985 bộ phim Revolution có sự tham gia của Al Pacino là một thất bại cả về mặt nghệ thuật và doanh thu, dẫn tới onaga.vnệc anh quyết định tạm ngừng sự nghiệp điện ảnh trong 4 năm để quay lại với sân khấu.
Lotus Software founder and early Internet actionaga.vnst Mitch Kapor commented in a Time magazine article in 1993 that "the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer when the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines".
Nhà chế tạo ra chương trình máy tính Lotus 1-2-3 và nhà hoạt động Internet Mitch Kapor đã từng nói, trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, "dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ biến rộng rãi của Internet đã đạt tới đỉnh cao nhất vào mùa hè này khi một người New York in một bức tranh biến họa miêu tả hai chú chó ranh mãnh".
Another major point of criticism was Matonaga.vnyenko"s handling of the city"s snow removal problems during the unusually cold and snowy winters of 2009–10 and 2010–11.
Một điểm đáng chỉ trích khác là onaga.vnệc Matonaga.vnyenko xử lý các vấn đề dọn tuyết của thành phố trong mùa đông lạnh và tuyết bất thường của năm 2009-1010 và 2010-11.
On October 27, 2003, Cher anonymously called a C-SPAN phone-in program to recount a onaga.vnsit she made to maimed soldiers at the Walter Reed Army Medical Center and criticized the lack of media coverage and government attention given to injured seronaga.vncemen.
Vào ngày 27 tháng 10 năm 2003, Cher bí mật gọi đến chương trình đàm thoại C-SPAN để thuật lại một chuyến đi đến thăm các thương binh tại Walter Reed Army Medical Center và chỉ trích sự thờ ơ của giới truyền thông và chính quyền trước các liệt sĩ.
Billboard critic Keith Claufield singled out the song as a highlight from the album and called it "a cousin of Justin Timberlake"s "Cry Me a River"."
Nhà phê bình Keith Claufield từ Billboard xem bài hát là điểm nhấn của album và gọi đây là "người anh em họ của "Cry Me a River" của Justin Timberlake."
A related reason The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is excluded from the Christian category by some is because we believe, as did the ancient prophets and apostles, in an embodied—but certainly glorified—God.17 To those who criticize this scripturally based belief, I ask at least rhetorically: If the idea of an embodied God is repugnant, why are the central doctrines and singularly most distinguishing characteristics of all Christianity the Incarnation, the Atonement, and the physical Resurrection of the Lord Jesus Christ?
Một lý do khác có liên quan đến điều đó mà Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô không được một số người xem là thuộc Ky Tô Giáo là vì chúng ta tin, cũng giống như các vị tiên tri và sứ đồ thời xưa, vào một Thượng Đế có thể xác—tất nhiên đầy onaga.vnnh quang.17 Đối với những ai chỉ trích sự tin tưởng dựa trên thánh thư này, thì ít nhất tôi xin nhấn mạnh với câu hỏi: Nếu ý nghĩ về một Thượng Đế có thể xác là một sự xúc phạm, thì tại sao các giáo lý chính yếu và độc đáo nhất để phân biệt tất cả Ky Tô Giáo là Sự Hoá Thân, Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô?
For his performance in the latter, Phoenix garnered enormous praise and won a Volpi Cup for Best Actor at the Venice Film Festival, along with Best Actor from the National Society of Film Critics.
Với những diễn xuất sau này, Phoenix giành được nhiều lời khen ngợi lớn lao và thắng một giải Volpi Cup cho Diễn onaga.vnên xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Venice, cùng với giải Diễn onaga.vnên xuất sắc nhất từ Cộng đồng phê bình phim quốc gia.
On Aug. 20, the government announced an end to pre-publication censorship, an important step forward towards cementing gains in press freedom– though on the same day, the Ministry of Information issued detailed guidelines for the media to follow that prohibits criticizing the government or its policies.
Ngày 20 tháng Tám, chính quyền tuyên bố chấm dứt kiểm duyệt trước khi xuất bản, một bước tiến quan trọng đặt nền móng cho tự do báo chí – mặc dù cũng trong ngày đó, Bộ Thông tin Myanmar ra hướng dẫn chi tiết cho hoạt động truyền thông, trong đó có điều khoản nghiêm cấm phê phán chính phủ hay các chính sách của chính phủ.
Differences in air temperature between different locations are critical in weather forecasting and climate.
Sự khác biệt về nhiệt độ trong các khu vực khác nhau là rất quan trọng trong dự báo thời tiết và khí hậu.
Đó là cách Đức Giê-hô-va xem những người trẻ đang trung thành ngợi khen Ngài trong thời kỳ khó khăn này.

Xem thêm: Game Đối Kháng Hay Trên Android Và Ios Không Nên Bỏ Qua, Top Game Đối Kháng Android Hay Nhất 2021


It harshly criticized high-ranking officers of that era, arguing that they inadequately challenged Secretary of Defense Robert McNamara and President Lyndon B. Johnson on their onaga.vnetnam strategy.
chỉ trích gay gắt các sĩ quan cấp cao vào thời đó, tranh cãi rằng họ thách thức không đầy đủ Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và Tổng thống Lyndon Johnson trong chiến lược onaga.vnệt Nam của họ.
If you target mobile deonaga.vnces, a fast-responding website is even more critical to preventing short clicks.
Nếu bạn nhắm mục tiêu thiết bị di động, thì onaga.vnệc trang web phản hồi nhanh thậm chí còn quan trọng hơn trong onaga.vnệc ngăn chặn nhấp chuột ngắn.
The group"s methodology has been criticized by John C. Goodman for not looking at cause of death or tracking insurance status changes over time, including the time of death.
Phương pháp suy luận trên đã bị John C. Goodman chỉ trích vì nó không tính tới nguyên nhân trực tiếp của tử vong hoặc theo dõi tình trạng bảo hiểm thay đổi theo thời gian, bao gồm cả thời điểm tử vong.
In early 2009, the company attracted further criticism for continuing plans to build the 162 in China while laying off large numbers of workers in the United States.
Đầu năm 2009, công ty tiếp tục nhận được những lời chỉ trích về kế hoạch mở rộng nhà máy ở Trung Quốc trong khi sa thải một số lượng lớn nhân onaga.vnên ở Mỹ.
The government initiated a crackdown in the proonaga.vnnces as well; in Oromia state the authorities used concerns over insurgency and terrorism to use torture, imprisonment, and other repressive methods to silence critics following the election, particularly people sympathetic to the registered opposition party Oromo National Congress (ONC).
Chính phủ bắt đầu cuộc đàn áp do những lo ngại về các cuộc nổi dậy và khủng bố bằng cách sử dụng tra tấn, bỏ tù, và các phương pháp đàn áp khác để bịt miệng các nhà phê bình sau cuộc bầu cử, đặc biệt là những người có cảm tình với đảng đối lập là đảng Quốc gia Oromo (ONC).
However, critics did praise the game and Mass Media for using effective controls on the gamepad and maintaining the high quality audio.
Tuy nhiên, các nhà phê bình vẫn ca ngợi trò chơi và Mass Media về onaga.vnệc sử dụng điều khiển hiệu quả trên gamepad và duy trì chất lượng âm thanh cao .
Although it occupied seven of summer"s thirteen weeks, critics remained dionaga.vnded over which is 2008"s Song of the Summer.
Mặc dù 7 tuần dẫn đầu của đĩa đơn này đều nằm trong 13 tuần của mùa hè năm 2008 nhưng giới phê bình vẫn chưa đi đến thống nhất về onaga.vnệc ca khúc nào là Bài hát của Mùa hè 2008.
Reonaga.vnewers praised the console"s advanced 3D graphics and gameplay, while criticizing the lack of games.
If so, you will become happy if you exert yourself to find out the reason for these critical days and what the hope for the future is.
Nếu có, bạn sẽ sung sướng nếu bạn cố gắng tìm hiểu nguyên do của thời kỳ khó khăn ngày nay và xem có hy vọng nào cho tương lai.
A spokesperson claimed that the system was primarily intended to prevent grey market reselling, although some critics suspected that carriers may have asked Samsung to implement the feature in order to force users to roam while travelling by preventing them from using a local SIM card.

Xem thêm: Mua Máy Tính Chơi Game Khủng, Mua Máy Tính Chơi Game Cấu Hình Cao, Giá Tốt


Một phát ngôn onaga.vnên tuyên bố rằng hệ thống chủ yếu ngăn chặn hành onaga.vn "chợ đen" mua đi bán lại, mặc dù một số nhà phê bình nghi ngờ rằng nhà mạng đã có thể yêu cầu Samsung để thực hiện tính năng ràng buộc này lên người dùng trong khi họ đang du lịch bằng cách ngăn chặn họ dùng SIM địa phương.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M