Công thức vật lý 10 học kì 1

  -  

Các cách làm vật lý 10 học kỳ 1 có nội dung của 3 chương: Chương 1 - Động học chất điểm; Chương 2 - Động lực học hóa học điểm và Chương 3 - thăng bằng và chuyển động của trang bị rắn. đồ vật lý 10 với tương đối nhiều kiến thức kha khá khó vì vậy câu hỏi ghi nhớ các công thức là điều rất quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Công thức vật lý 10 học kì 1


Bài viết này đã tổng hợp các công thức đồ dùng lý 10 học tập kỳ 1 nhằm giúp các em dễ ợt tra cứu lại khi gồm "lỡ quên" trong quy trình giải các bài tập đồ dùng lý tương quan nội dung của 3 chương này.


• Công thức trang bị lý 10 học kỳ 1, chương 1: Động học hóa học điểm

I. Chuyển động thẳng đều

1. Gia tốc của vận động thẳng đều

- Trong vận động thẳng đều gia tốc a = 0.

2. Gia tốc của chuyển động thẳng đều

- Vận tốc chuyển động thẳng gần như là cân đối tốc trung bình với là hằng số

 

*

- nếu như vật vận động đều trên các chặng con đường s1, s2,..., sn với gia tốc tương ứng v1, v2,..., toàn nước thì gia tốc trung bình bên trên toàn quãng con đường s là:

 

*

3. Phương trình của hoạt động thẳng đều

- Độ dời bởi hiệu số thân độ thay đổi thiên tọa độ thời khắc sau cùng với độ thay đổi thiên tọa độ thời gian trước: Δx = x2 - x1

- Phương trình chuyển động:

 x = x0 + v(t - t0)

 x = x0 + vt

Trong đó:

 t0: là thời điểm ban đầu, thường chọn t0 = 0.

 x0: tọa độ của chất điểm

- Quãng lối đi được:

s = x - x0 = vt

II. Chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Tốc độ tức thời

 

*

Δs: là quãng lối đi rất nhỏ

Δt: là khoảng thời hạn rất bé dại để đồ dùng đi được quãng đường Δs

> Chú ý: Nếu hóa học điểm chuẩn chỉnh động theo chiều dương thì: Δs > 0 ⇒ v > 0

Nếu chất điểm chuẩn chỉnh động theo hướng dương thì: Δs 2. Gia tốc trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều

- bí quyết tính gia tốc:

 

*

 Δv: là độ đổi mới thiên vận tốc

 Δt: là khoảng thời hạn vận tốc thay đổi thiên

- Đơn vị gia tốc là: m/s2

3. Phương trình vận động thẳng thay đổi đều

° nhì loại chuyển động thẳng thay đổi đều:

- Nếu vận tốc tăng dần theo thời gian: Là vận động thẳng cấp tốc dần đều

- Nếu gia tốc giảm dần dần theo thời gian: Là vận động thẳng chậm dần đều

° Phương trình gửi động

- chọn t0 = 0: 

*

4. Quãng lối đi được của hoạt động thẳng biến đổi đều

 

*

5. Tốc độ của chuyển động thẳng biến đổi đều

 v = v0 + at

Trong đó: v0: là gia tốc ở thời điểm lúc đầu t0 (thường chọn t0 = 0)

6. Công thức tương tác vận tốc gia tốc với quãng con đường (độc lập cùng với thời gian)

 

*

III. Sự rơi tự do

- vận động rơi tự do thoải mái là vận động thẳng cấp tốc dần đông đảo với gia tốc a = g = tốc độ rơi tự do (gia tốc trọng trường)

- Trường hợp không đồi hỏi độ đúng chuẩn cao thì có thể lấy g ≈ 9,8(m/s2) hay g = 10(m/s2).

1. Gia tốc: a = g = 9,8(m/s2) (=10m/s2).

2. Vận tốc: v = gt(m/s)

3. Phương trình gửi động: 

*

4. Quãng con đường di chuyển: 

*

5. Công thức tự do với thời gian: v2 = 2gh.

IV. Chuyển động tròn đều

1. Gia tốc dài trong vận động tròn đều

*

Trong đó:

 v: vận tốc dài

 r: là nửa đường kính đường tròn

 T: Chu kỳ

 f: Tần số

 ω: vận tốc góc

2. Công thức vận tốc góc trong hoạt động tròn đều

 

*

3. Chu kỳ của chuyển động tròn đều

- chu kỳ T của chuyển động tròn phần lớn là khoảng thời hạn để vật đi hết 1 vòng:

*

4. Tần số của hoạt động tròn đều

- Tần số f của hoạt động tròn phần nhiều là số vòng nhưng vật đi được trong một giây: 

*

5. Tốc độ hướng chổ chính giữa của vận động tròn đều

- Độ béo của vận tốc hướng tâm: 

*

V. Tính tương đối của chuyển động

° Vận tốc tuyệt vời bằng tổng vectơ gia tốc tương đối và gia tốc kéo theo

 

*

° Các ngôi trường hợp quánh biệt:

- ngôi trường hợp tốc độ cùng phương, chiều:

 v = v" + V

- trường hợp gia tốc tương đối (v") cùng phương, ngược hướng với gia tốc kéo theo (V):

 |v| = |v"| - |V|

- ngôi trường hợp gia tốc tương đối vuông góc với gia tốc kéo theo:

 v2 = v"2 + V2

• Công thức thứ lý 10 học tập kỳ 1, chương 2: Động lực học chất điểm

I. Tổng hợp phân tích lực, điều kiện cân bởi của hóa học điểm

1. Tổng hợp cùng phân tích lực

- Tổng vừa lòng lực: thích hợp lực của hai lực đồng quy được màn trình diễn bằng đường chéo cánh của hình bình hành mà lại hai cạnh là các vectơ trình diễn hai lực thành phần:

 

*

- so sánh lực: ngược lại với phép tổng phù hợp lực với cũng tuân theo nguyên tắc hình bình hành.

- nhị lực không đều nhau tạo với nhau 1 góc α.

 

*

- nhì lực đều bằng nhau tạo với nhau 1 góc α.

 

*

- Điều kiện thăng bằng của chất điểm: 

*

2. Ba định điều khoản Niu-tơn

° Định công cụ 1: 

*

° Định công cụ 2: 

*

° Định nguyên tắc 3: 

*

3. Lực hấp dẫn, định chế độ vạn đồ vật hấp dẫn

° Trường thích hợp hai thứ (coi như chất điểm) có khối lượng m1, mét vuông cách nhau một khoảng tầm r hút nhau bằng 1 lực:

 

*

° Trọng lượng của vật trọng lượng m lúc ở xung quanh đất (h=0)

 

*

° Trọng lượng của vật khối lượng m khi ở xung quanh đất (h≠0)

*

 Với hằng số lôi cuốn G = 6,68.10-11(Nm2/kg2);

 M = 6.1024kg là cân nặng của trái đát

 R = 6400km = 6 400 000m là phân phối kinh trái đất.

Xem thêm: Về Nhà Chồng Cần Chuẩn Bị Những Gì, Bạn Nên Biết

° thứ ở mặt đất: 

° vật dụng ở độ cao h:

*

*

4. Lực bầy hồi của lò xo, định chính sách Húc

° Công thức: 

*

Trong đó:

 k: là độ cứng (hay hệ số bầy hồi của lò xo, có đơn vị là N/m)

*
 là độ biến tấu (độ dãn tốt nén) của lò xo

 

*
 là chiều dài thoải mái và tự nhiên của lò xo (lúc lò xo không trở nên dãn hay nén).

° xoắn ốc treo thẳng đứng: 

*

5. Lực ma sát

° Lực ma gần cạnh nghỉ: giá bán của 

*
 luôn phía trong mặt tiếp xúc thân hai vật, có phương chiều ngược với ngoại lực tác dụng.

- Độ lớn của Fmsn bởi độ mập của F nước ngoài lực: Fmsn ≤ μn.N

- Lực ma gần kề nghỉ cực đại: Fmsn(max) = μn.N

° Lực ma trượt: Độ to của Fmst tỉ lệ thuận với áp lực đè nén N chức năng lên mặt tiếp xúc:

Fmst = μt.N

Trong đó:

 μt : là hệ số ma gần kề trượt dựa vào vào chứng trạng bề mặt

 N : là áp lực nặng nề của vật dụng (lực nén của thiết bị lên bề mặt).

° nhị trường vừa lòng thường gặp:

- Vật vận động thẳng đều phải có ma sát: Fk = Fmst

- Vật chuyển động phƣơng ngang chỉ bao gồm lực ma giáp ⇒ lực ma sát tạo ra gia tốc: Fmst = m.a = μt.N

6. Lực phía tâm

° Công thức: 

*

> lưu ý:

- trong từng trương fhowpj lúc vật chuyển động tròn những hoặc cong đều, một lực nào kia đóng vài trò là lực hướng trung khu hoặc hợp lực của các lực nhập vai trò là lực phía tâm. Việc quay mẫu gàu và việc xe đến vị trí cao nhất của ước cong thì vừa lòng lực của trọng tải và phản bội lực vào vai trò là lực phía tâm.

7. Vận động ném ngang

° phương pháp phân tích đưa động: Là so sánh một hoạt động phức tạp thành 2 hoặc nhiều chuyển động đơn giản hơn.

° chuyển động ném ngang

- Mx là vận động thẳng hồ hết

*
t (1)

- My là chuyển động rơi từ bỏ do 

*
 (2)

- Phương trình quỹ đạo: 

*

- thời hạn chạm khu đất khi y = h: 

*

- Tầm cất cánh xa: 

*

- gia tốc khi va đất: 

*

 

*

8. Hoạt động ném xiên

° chuyển động theo phương ngang Ox là vận động thẳng đều

° chuyển động theo phương thẳng đứng Oy là gửi động đổi khác đều với vận tốc a = -g.

° gia tốc - gia tốc

- Theo Ox:

 ax = 0

 vx = v0.cosα

 x = (v0.cosα).t

- Theo phương Oy:

 ay = -g

 voy = v0.sinα

 vy = v0.sinα - gt

 

*

° Phương trình quỹ đạo của vật: 

*

° Độ cao rất đại của vật: 

*

° thời khắc vật đạt độ dài cực đại: 

*

° trung bình xa = khoảng những giữa điểm ném và điểm rơi (nằm cùng bề mặt đất):

 

*

• Công thức vật lý 10 học tập kỳ 1, chương 3: Cân bởi và chuyển động của thứ rắn

1. Vật rắn

- Là đồ có kích thước và không thay đổi dạng

- Điểm đặt những lực tất yêu tùy tiện thể dời chỗ, cấp thiết quy về trung tâm G.

2. Tổng thích hợp 2 lực đồng quy

- Trượt 2 lực về điểm đồng quy

- Tìm hòa hợp lực bởi quy tắc hình bình hành.

3. Cân bằng của đồ gia dụng rắn

° cân đối của vật dụng rắn chịu công dụng của 2 lực

 

*

° thăng bằng của vật dụng rắn chịu chức năng của 3 lực không song song

*

+ Điều kiện:

 - tía lực có giá đồng phẳng và đồng quy

 - vừa lòng lực của 2 lực trực đối với lực trang bị 3

° công việc giải câu hỏi cân bằng

- bước 1: Vẽ hình, cho thấy thêm các lực tác dụng và trượt lực

- cách 2: Áp dụng điều kiện cân bằng

 

*

- bước 3: Dùng kiến thức và kỹ năng hình học cùng hình vẽ giải bài toán yêu cầu

° nguyên tắc tổng hòa hợp lực song song cùng chiều

- Biểu thức: F = F1 + F2

*

- địa điểm GIÁ của hòa hợp lực phía trong hai giá

° luật lệ tổng hòa hợp lực song song trái chiều

- Biểu thức: F = F1 - F2

 

*
 (chia ngoài)

- GIÁ của hòa hợp lực nằm bên cạnh hai giá, về giá thành lực bự hơn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Rubik Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất!, Cách Giải Mã Khối Rubik Cubesolve

4. Cân bằng của thứ rắn tất cả trục quay cầm cố định, Momen lực

° Vật cân bằng phụ thuộc vào vào 2 yếu hèn tố

- Lực tính năng vào vật

- khoảng cách từ lực chức năng đến trục quay

- Biểu thức Momen lực: M = F.d

Trong đó:

 F : là lực làm cho vật quay

 d : là cánh tay đòn (khoảng phương pháp từ lực cho trục quay)

→ Điều kiện cân bằng của đồ dùng rắn tất cả trục quay thắt chặt và cố định là tổng đại số của các mô men lực có tác dụng vật xoay theo chiều kim đồng hồ thời trang bằng tổng đại số những mô men lực tạo nên vật cù theo chiều ngược kim đồng hồ.