Beep Là Gì? Tiếng Beep Có Phải Là Chửi Bậy?

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự onaga.vn.Học các từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.
Bạn đang xem: Beep là gì? tiếng beep có phải là chửi bậy?

to make a high, brief, mechanical sound or series of sounds, or cause a device to make such a sound:
For production, the first beep occurred after 3 seconds, and subsequent beeps after intervals of 5.5-6 seconds.
For production, the first beep occurred after 3 seconds; subsequent beeps occurred after 2-3-second intervals.
The overall beeps và the monodic, but vivid talk is interpunctuated by digital audio from traffic lights.
Memories were left in the familiar manner of an answerphone message after a beep, và visitors were asked to lớn hang up when they had finished.
Other common non-speech sounds, such as lip smacks, coughs or breath noises & door slams or beeps may also be included as distinct elementary units.
Passing by in the very early hours of the morning, drivers would beep at each palaver tree for clients.
Clicks và beeps indicate changes và selections made through a graphic interface và confirm for the player that a button has been activated.
những quan điểm của những ví dụ cần thiết hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên onaga.vn onaga.vn hoặc của onaga.vn University Press hay của các nhà cấp cho phép.
*

said when you are frightened to do something again because you had an unpleasant experience doing it the first time

Về vấn đề này


Xem thêm: Cách Tải Bản Hack Clash Of Clans, Clash Of Clans Hack Apk

*

*

*

cách tân và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu khả năng truy cập onaga.vn English onaga.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Garena Không Hiện Danh Sách Game, Garena Không Hiện Game

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message