Apache ant là gì

  -  

Gradle là gì?

Gradle là 1 trong những công cụ tự động hóa quá trình build và quản lý các thư viện, nhằm tối ưu hóa công đoạn biên dịch, đóng gói, thuận tiện hơn cho việc phát triển phần mềm.

Bạn đang xem: Apache ant là gì

Năm 2000, Apache Ant ra đời như là một trong những tool đóng gói hiện đại và nhanh chóng được sử dụng trong các dự án sử dụng ngôn ngữ Java. Ant cho phép nhà phát triển mô tả meta-data của dự án cũng như các hoạt động trong quá trình build thông qua bộ cú pháp XML. Tuy nhiên những đoạn mã viết theo tiêu chuẩn của Ant quá dài và phức tạp.


*
*

Thời gian build của gradle nhanh hơnMavenquá trình build diễn ra lâu do quá trình clean toàn bộ các artifact và sau đó là quá trình đóng gói lại từ đầu.các đoạn Unit Test cũng tiêu tốn khá nhiều thời gianGradlemột task build đều được định nghĩa input và output, nên khi có sự thay đổi nhỏ trong source code, Gradle sẽ chỉ thực hiện build lại một phần cần thiếtGradle sẽ tự tìm kiếm các task khác lệ thuộc task này và thực hiện quá trình build lạiGradle cho phép chạy parallel các đoạn code test nhờ đó rút ngắn thời gian của quá trình buildNgoài ra Gradle cho phép thực hiện việc phân phối các đoạn code test qua nhiều machine khác nhau để giảm thiểu thời gian chờ đợi

Và khi gặp lỗi, sẽ không phải chờ đợi quá lâu để build và gặp lỗi, sửa lỗi và build lại

Mavendừng quá trình build ngay khi gặp lỗiGradlethực thi hết tất cả các task có thểtổng hợp toàn bộ các lỗi gặp phải trong một lần đóng gói

Gradle tương thích với Ant, Maven

Cho phép nhà phát triển phần mềm không tốn quá nhiều công sức khi không phải chuyển đổi toàn bộ để sử dụng Gradle.

Xem thêm: Game Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Offline, Game Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

*

Cộng đồng phát triển sử dụng gradle tăng một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây đã đóng góp đáng kể trong việc giúp Gradle liên tục có thêm các cải thiện mới.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Cổ Trang Của Lưu Thi Thi Thi, Top 10 Bộ Phim Đáng Xem Nhất Của Lưu Thi Thi

3. Tạo Build Script cơ bản

Dưới đây là build script đơn giản giúp tạo file jar và upload lên server test.


configurations { sshAntTask}dependencies { sshAntTask "org.apache.ant:ant-jsch:1.9.2"}# Task Tạo file jarjar { baseName "xxx" # Tên file doFirst { zip64 = true # Zip type } exclude "META-INF/*.RSA", "META-INF/*SF", "META-INF/*.DSA" # Main class manifest { attributes "Main-Class" : xxx } # Tập hợp các dependency phụ thuộc from configuration.compile.collect { it.isDirectory() ? it : zipTree(it) }}ant.taskdef { name: "scp" classname: "org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.ssh.Scp", classpath: configurations.sshAntTask.asPath}# Task copy file jar tới server test# Bằng cách sử dụng ssh scptask scpJar() { doLast { file: file("xxx"), # Path file cần copy trust: true, todir: "user